Giáo dục

Ngâm một lá sắt có khối lượng 5 gam trong 50 ml dung dịch CuSO4 15%( khối lượng riêng d= 1,12 g/ml) Sau một thời gian lấy lá sắt ra rửa nhẹ, làm khô, thấy khối lượng lá sắt tăng thêm 0,16 gam so với ban đầu. Tính nồng độ phần trăm các chất sau phản ứng

Ngâm một lá sắt có khối lượng 5 gam trong 50 ml dung dịch CuSO4 15%( khối lượng riêng d= 1,12 g/ml) Sau một thời gian lấy lá sắt ra rửa nhẹ, làm khô, thấy khối lượng lá sắt tăng thêm 0,16 gam so với ban đầu. Tính nồng độ phần trăm các chất sau phản ứng

7. Ngâm một lá sắt có khối lượng 5 gam trong 50 ml dung dịch CuSO4 15%( khối lượng riêng d= 1,12 g/ml). Sau một thời gian lấy lá sắt ra rửa nhẹ, làm khô, thấy khối lượng lá sắt tăng thêm 0,16 gam so với ban đầu. Viết PTHH xảy ra và tính nồng độ phần trăm các chất sau phản ứng.

Bài làm:

$m_{dd CuSO_{4}} = 1,12 . 50 = 56 (g)$

$m_{CuSO_{4}} = 56 . 15% = 8,4 (g)$

$n_{CuSO_{4}} = 8,4 : 160 = 0,0525 (mol)$

Gọi số mol phản ứng là x

$Fe + CuSO_{4} rightarrow FeSO_{4} + Cu$

  x                                                          x

Vì khối lượng sắt tăng 0,16g: x ( 64 – 56 ) = 0,16 $ rightarrow$ x = 0,02 (mol)

$Fe + CuSO_{4} rightarrow FeSO_{4} + Cu$

 0,02      0,02             0,02              0,02      

$ Rightarrow$ sau phản ứng có các chất tan là FeSO: 0,02 mol ;  CuSO4 dư : 0,0525 – 0,02 = 0,0325 (mol)

mdd sau p/ư = mdd trước + mFe p/ư – mCu = 56 + 0,02 . (56 – 64) = 55,84 (g)

C%$_{FeSO_{4}}= frac{m_{FeSO_{4}}}{m_{dd sau}}. 100$%= 5,44%

C%$_{CuSO_{4}}= frac{m_{CuSO_{4 dư}}}{m_{dd sau}}. 100$%= 9,31%

Câu hỏi Ngâm một lá sắt có khối lượng 5 gam trong 50 ml dung dịch CuSO4 15%( khối lượng riêng d= 1,12 g/ml) Sau một thời gian lấy lá sắt ra rửa nhẹ, làm khô, thấy khối lượng lá sắt tăng thêm 0,16 gam so với ban đầu. Tính nồng độ phần trăm các chất sau phản ứng được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button