Giáo dục

Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Câu 2: Trang 89 – sgk lịch sử 12

Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Bài làm:

Từ năm 1911 đến năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc, đó là con đường cách mạng vô sản. Sau khi xác định được con đường cứu nước, Người đã tiến hành chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng. Cụ thể đó là:

  • Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari. 
  • Tháng 6/1923, Người sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế Nông dân. 
  • Tháng 7/1924, Người dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V. 
  • Ngày 11/11/1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu trực tiếp đào tạo cán bộ, xây dựng tổ chức cách mạng, truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc vào Việt Nam. 
  • Tháng 6/1925, thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Quảng Châu.
  • Cuối cùng, đến năm 1929, ở Việt Nam ba tổ chức cộng sản lân lươt ra đời ở Việt Nam. Sự hoạt động riêng rẻ của ba tổ chức này đã gây ảnh hưởng đến cách mạng nước ta. Do đó, Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức và chủ trì thống nhất ba tổ chức Đảng, thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Câu hỏi Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
>
>