Giáo dục

Make an outline, and then write a paragraph on the problem of traffic jam.

Make an outline, and then write a paragraph on the problem of traffic jam.

Choose one item from the list in 1. Make an outline, and then write a paragraph on one of the topics.  (Chọn 1 từ ở bài 1. Viết dàn ý và sau đó viết 1 đoạn văn về 1 trong số các chủ đề.)

Bài làm:

Choose one item from the list in 1. Make an outline, and then write a paragraph on one of the topics.  (Chọn 1 từ ở bài 1. Viết dàn ý và sau đó viết 1 đoạn văn về 1 trong số các chủ đề.)

Chọn vấn đề: Traffic jams (tắc nghẽn giao thông)

Dàn ý chung:

  • Topic sentence (câu chủ đề): introduce the problem (giới thiệu vấn đề)
  • Idea 1: reasons (nguyên nhân)
  • Idea 2: results (hậu quả)
  • Idea 3: Solutions (các giải pháp)
  • Conclusion (kết luận)

Giải:

Traffic jam is the biggest problem in our city now. Because the number of private vehicles have risen recently, the city is becoming full of transports. Besides, that the infrastructures have not been completed also makes people difficult to commute. For examples, roads are too small and the public transport system are not satisfying the citizens. Congestions cause many results including taking time of people, making them annoyed and affecting seriously on the air, which results in the quality of works and reduce the labor productivity. So what we can do to deal with this problem. First of all, government should complete the transport system quickly to adapt with the increasing number of cars and motorbikes. Public transport system should be upgraded to meet the demands of students, elderlies and low-income people. Additionally, laws can be passed to control the use of motorbikes or cars in rush hours, and find those who are not old enough to ride motorbikes and cars on the streets such as pupils. In conclusion, Congestion is a big problem, affects people’s life but this issue need to be dealt in long term.

Dịch:

Ách tắc giao thông là vấn đề lớn nhất trong thành phố của chúng ta. Vì số xe cá nhân đã tăng gần đây nên thành phố đang trở nên đầy các phương tiện. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thành cũng làm cho người dân khó khăn để đi lại. Ví dụ, đường xá quá nhỏ và hệ thống giao thông công cộng không đáp ứng được công dân. Sự tắc nghẽn gây ra nhiều hậu quả bao gồm cả việc làm tốn thời gian của người dân, làm họ bực mình và ảnh hưởng nghiêm trọng đến không khí, dẫn đến giảm chất lượng công việc và giảm năng suất lao động. Vì vậy, chúng ta có thể làm gì để giải quyết vấn đề này. Trước tiên, chính phủ nên hoàn thành hệ thống vận tải một cách nhanh chóng để thích ứng với sự gia tăng số lượng ô tô và xe máy. Hệ thống giao thông công cộng cần được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu của sinh viên, người cao tuổi và người có thu nhập thấp. Ngoài ra, luật pháp có thể được thông qua để kiểm soát việc sử dụng xe máy hoặc xe hơi trong giờ cao điểm, và phạt những người không đủ tuổi để đi xe máy và xe hơi trên đường phố như học sinh. Tóm lại, tắc nghẽn là một vấn đề lớn, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nhưng vấn đề này cần được giải quyết lâu dài.

Câu hỏi Make an outline, and then write a paragraph on the problem of traffic jam. được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button