Tài liệu

Lượng từ là gì?

Ý nghĩa khái quát: là những từ biểu thị quan hệ về số lượng với sự vật được nêu ở danh từ.

Khả năng kết hợp: chuyên dùng kèm với danh từ.

Chức năng: làm thành tố phụ trong cụm danh từ.

Phân loại:

+ Nhóm: “những, các, một”. Trong đó “những, các” ý nghĩa số nhiều; “một” chỉ ý nghĩa số đơn.

+ Nhóm “mọi, mỗi, từng”: chỉ ý nghĩa phân phối về số lượng. (Diệp Quang Ban gọi hai nhóm trên là định từ)

+ Nhóm “cả, tất cả, tất thảy, hết thảy, hết cả, cả thảy…” (Nhóm này trước đây được xếp vào nhóm đại từ chỉ số lượng tổng thể)

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button