Giáo dục

Lời giải bài số 6 chuyên đề kim loại tác dụng với các dung dịch muối

Lời giải bài số 6 chuyên đề kim loại tác dụng với các dung dịch muối

Bài làm:

Lời giải bài 6

Đề bài:

Cho m gam bột Fe tác dụng với 175 gam dung dịch AgNO3 34% sau phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa 2 muối sắt và 4,5 m gam chất rắn. Nồng độ % của Fe(NO3)2 trong dung dịch X là

A.9,81%                          B. 12,36%                        C.10,84%                    D. 15,6%

 

Lời giải chi tiết

Phân tích: Dung dịch sau phản ứng chỉ gồm muối sắt nên Ag+ trong dung dịch đã bị khử hết thành Ag .Suy ra 4,5m gam chất rắn chính là Ag.

 

Ta có nAg = (175.0,34)/170 = 0,35 mol

Khối lượng chất rắn 4,5m = 0,35.108 = 37,8 gam =>m= 8,4 gam =>nFe= 8,4/56 = 0,15 mol

Ta có

Fe0 → Fe2+ + 2e

Fe0 → Fe3+ + 3e

Ag+ + 1e→ Ag

Gọi nFe2+ = x ; nFe3+ = y

=>x + y = 0,15

Bảo toàn electron =>2x+ 3y = 0,35

=>x= 0,1 mol ; y = 0,05 mol

Khối lượng muối Fe(NO3)2 = 0,1.180 = 18 gam

Theo định luật BTKL: mFe + mdd AgNO3 = mdd sau pư + mcr

=>mdd sau pư = 8,4 + 175 – 37,8 = 145,6 gam

=>% Fe(NO3)2 = 18/145,6 = 12,36%

 

=>Đáp án B

Câu hỏi Lời giải bài số 6 chuyên đề kim loại tác dụng với các dung dịch muối được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button