Giáo dục

Lời giải bài số 4 thì hiện tại đơn Present Simple

Lời giải bài số 4 thì hiện tại đơn Present Simple

 Bài 4: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc

  1. he (not study) ………. on Sunday.
  2. she (have) ………. a new T-shirt today.
  3. I usually (have) ……….breakfast at 6.00 a.m.
  4. Peter (not/ study)……….very hard. He never gets high scores.
  5. My mother often (teach)……….me English on Saturday.

Bài làm:
  1. …doesn’t study…
  2.  …has……
  3. …have…
  4. …doesn’t study…
  5. …teachs…

Câu hỏi Lời giải bài số 4 thì hiện tại đơn Present Simple được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button