Giáo dục

Lời giải bài số 3 chuyên đề kim loại, oxit kim loại và muối tác dụng với axit có tính oxi hóa mạnh( H2SO4 đặc, HNO3)

Lời giải bài số 3 chuyên đề kim loại, oxit kim loại và muối tác dụng với axit có tính oxi hóa mạnh( H2SO4 đặc, HNO3)

Bài làm:

Lời giải bài 3

 

Đề bài:

Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 97,98.                                    B. 106,38.                                C. 38,34.                                 D. 34,08.

 

Lời giải chi tiết

Ta có nY = nN2O + nNO = 1,334/22,4 = 0,06 mol

Hỗn hợp Y tỉ khối so với khí H2 là 18 =>x :y=1 :1    =>x=y = 0,03 mol

2N+5 + 8e → 2N+1

2N+5 + 10e → 2N0

=>ne nhận = 0,03.10 + 0,03.8 = 0,54 mol

Ta có ne của Al cho = (12,42/27).3= 1,38

=>Sản phẩm khử ngoài N2O và N2 còn có NH4NO3     =>nNH4NO3=(1,38 – 0,54)/8 = 0,105 mol

mcr khan= mmuối = mAl(NO3)3 + mNH4NO3 = 0,46.213 + 0,105.80 =106,38 gam

 

=>Đáp án B

Câu hỏi Lời giải bài số 3 chuyên đề kim loại, oxit kim loại và muối tác dụng với axit có tính oxi hóa mạnh( H2SO4 đặc, HNO3) được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button