Giáo dục

Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn:

Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn:

7. Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn:

a) -4 < x < 5;                 b) -12 < x < 10;                  c) |x| < 5. 

Bài làm:

a) -4 < x < 5

 {-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4}

Tổng x = (-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 4.

b) -12 < x < 10 

 {-11; -10; -9; -8; -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}

Tổng x = (-11) + (-10) + (-9) + (-8) + … + 8 + 9 =  (-11) + (-10) = -21.                

c) |x| < 5  -5 < x < 5

 {-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4}

Tổng x =(-4) + (-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 0.

Câu hỏi Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn: được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
>
>