Giáo dục

Không tính tổng hiệu , xét xem các tổng các hiệu sau có chia hết cho 8 không:

Không tính tổng hiệu , xét xem các tổng các hiệu sau có chia hết cho 8 không:

c.Không tính tổng hiệu , xét xem các tổng các hiệu sau có chia hết cho 8 không:

80  + 16                80 – 16            80 + 12             80 -12                32 + 40 + 24        32 + 40 + 12             

-Cho ví dụ hai số a và b , trong đó a không chia hết cho 3 , b không chia hết cho 3 nhưng a+b chia hết cho 3

Bài làm:

80  + 16 vì 80 $vdots $ 8 , 16 $vdots $8 nên 80 + 16 $vdots $ 8

80 – 16 vì 80 $vdots $ 8 , 16 $vdots $8 nên 80 – 16 $vdots $ 8

80 + 12 vì 80 $vdots$ 8 , 12 $notvdots$ 8 nên 80 + 12 $notvdots$ 8

80 – 12 vì 80 $vdots$ 8 , 12 $notvdots$ 8 nên 80 – 12 $notvdots$ 8

32 + 40 + 24 vì 32 $vdots$ 8, 40 $vdots$ 8, 24 $vdots$ 8 nên   32 + 40 + 24 $vdots$ 8

32 + 40 + 12  vì 32 $vdots$ 8, 40 $vdots$ 8, 12 $ notvdots$ 8 nên  32 + 40 + 12 $notvdots$ 8

Ta có 5 $notvdots$ 3 ; 4$notvdots$ 3 nhưng 4 + 5 = 9 $vdots$ 3           

Câu hỏi Không tính tổng hiệu , xét xem các tổng các hiệu sau có chia hết cho 8 không: được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button