Giáo dục

Khi khởi động xong phần mềm trình chiếu PowerPoint, một trang chiếu mới được tạo ra. Trên bảng chọn Home, trong nhóm Slide, em hãy…

Khi khởi động xong phần mềm trình chiếu PowerPoint, một trang chiếu mới được tạo ra. Trên bảng chọn Home, trong nhóm Slide, em hãy…

B & C. Hoạt động hình thành kiến thức và luyện tập

Bài tập số 1: Làm quen với PowerPoint

a. Khi khởi động xong phần mềm trình chiếu PowerPoint, một trang chiếu mới được tạo ra. Trên bảng chọn Home, trong nhóm Slide, em hãy nháy chuột vào lệnh Layout và cho biết trang chiếu đó được áp dụng mẫu bố trí nào?

b. Chèn thêm trang chiếu mới: Trên bảng chọn Home, trong nhóm Slide, em hãy nháy chuột vào lệnh New Slide. Khi một trang chiếu mới được chèn vào ngay sau trang chiếu đầu tiên. Em hãy chèn thêm hai trang chiếu nữa để bài trình chiếu có bốn trang chiếu và cho biết trang chiếu thứ ba được áp dụng mẫu bố trí nào?

c. Thay đổi mẫu bố trí: Em hãy chọn trang chiếu thư ba. Trên bảng chọn Home, trong nhóm Slide, em hãy nháy chuột vào lệnh Layout và chọn một mẫu bố trí khác cho trang chiếu này. Em hãy nháy chuột vào biểu tượng của từng trang chiếu ở ngăn bên trái và quan sát các mẫu bố trí được áp dụng cho mỗi trang chiếu.

d. Xóa trang chiếu: Em nháy chuột chọn biểu tượng trang chiếu thứ hai ở ngăn bên trái và nhấn phìm Delete. Điều gì đã xảy ra?

e. Nháy chuột lần lượt vào các nút Giải vnen tin 9 bài 3: Thực hành tạo bài trình chiếu đầu tiên của em ở phía dưới bên phải của thanh trạng thái để chuyển đổi các chế độ hiển thị khác nhau (chế độ soạn thảo, chế độ sắp xếp, chế độ trình chiếu). Quan sát sự thay đổi của màn hình và cho  nhận xét?

Bài làm:

a. Khi khởi động xong phần mềm trình chiếu PowerPoint, một trang chiếu mới được tạo ra. Trên bảng chọn Home, trong nhóm Slide, em hãy nháy chuột vào lệnh Layout và cho biết trang chiếu đó được áp dụng mẫu bố trí là trang tiêu đề.

Giải vnen tin 9 bài 3: Thực hành tạo bài trình chiếu đầu tiên của em

b. …. trang chiếu thứ ba áp dụng mẫu bố trí là trang nội dung có dạng hai cột

Giải vnen tin 9 bài 3: Thực hành tạo bài trình chiếu đầu tiên của em

c. Em hãy chọn trang chiếu thư ba. Trên bảng chọn Home, trong nhóm Slide, em hãy nháy chuột vào lệnh Layout và chọn một mẫu bố trí khác là Trang nội dung có chú thích

Giải vnen tin 9 bài 3: Thực hành tạo bài trình chiếu đầu tiên của em

d. Em nháy chuột chọn biểu tượng trang chiếu thứ hai ở ngăn bên trái và nhấn phìm Delete. Trang chiếu thứ hai sẽ mất, trang chiếu thứ ba đẩy lên thành trang chiếu thứ hai, trang chiếu thứ tư được đẩy lên thành trang chiếu thứ ba….

Giải vnen tin 9 bài 3: Thực hành tạo bài trình chiếu đầu tiên của em

e. Sự khác nhau khi ấn vào lần lượt các nút là:

Giải vnen tin 9 bài 3: Thực hành tạo bài trình chiếu đầu tiên của em

Giải vnen tin 9 bài 3: Thực hành tạo bài trình chiếu đầu tiên của em

Giải vnen tin 9 bài 3: Thực hành tạo bài trình chiếu đầu tiên của em

Câu hỏi Khi khởi động xong phần mềm trình chiếu PowerPoint, một trang chiếu mới được tạo ra. Trên bảng chọn Home, trong nhóm Slide, em hãy… được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button