Giáo dụcLớp 8

Hợp chất Sắt (II) Hydroxit (Fe(OH)2) – Cân bằng phương trình hóa học

Nội dung bài viết (chọn nhanh)

Hợp chất Sắt (II) Hydroxit (Fe(OH)2) – Hóa học lớp 8

Hợp chất Sắt (II) Hydroxit (Fe(OH)2) – Cân bằng phương trình hóa học được Hanoi1000sưu tầm và đăng tải. Tài liệu giải các phương trình hợp chất Sắt với các ví dụ kèm bài tập minh họa. Giúp các bạn học sinh nắm vững kiến thức Hóa lớp 8. Mời các bạn cùng tham khảo

  Phương trình hóa học: 4Fe(OH)2 + O2 → 2Fe2O3 + 4H2O – Cân bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  4Fe(OH)2 + O2 → 2Fe2O3 + 4H2O

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ cao

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho Fe(OH)2 phản ứng với oxi

  Hiện tượng nhận biết phản ứng

  – Chất rắn màu trắng xanh Fe(OH)2 chuyển dần sang màu đen của Fe2O3

  Related Articles

  Bạn có biết

  Cr(OH)2 cũng có phản ứng tương tự với oxi

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Trong các hợp chất, sắt có số oxi hóa là :

  A. +2 B. +3 C. +2; +3 D.0; +2; +3.

  Hướng dẫn giải

  Đáp án: C

  Ví dụ 2: Cho dây sắt nóng đỏ tác dụng với oxi thu được oxit sắt từ. Công thức của oxit sắt từ:

  A. FeO B. Fe3O4 C. Fe2O3 D. Fe_2O_3.n_{H_2O}

  Hướng dẫn giải

  Phương trình phản ứng: 3Fe + 2O2 → Fe3O4

  Đáp án: B

  Ví dụ 3: Sắt tác dụng với H2O ở nhiệt độ cao hom 570°C thì tạo ra H2 và sản phẩm rắn là

  A. FeO. B. Fe3O4. C. Fe2O3. D. Fe(OH)2.

  Hướng dẫn giải

  Fe tác dụng H2O ở t° > 570°C sẽ tạo FeO

  t° < 570°C sẽ tạo Fe3O4

  Đáp án: A

  Phương trình hóa học: 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3↑ – Cân bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ cao

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho Fe(OH)2 phản ứng với oxi có mặt nước

  Hiện tượng nhận biết phản ứng

  – Chất rắn màu trắng xanh Fe(OH)2 chuyển dần sang màu nâu đỏ của Fe(OH)3

  Bạn có biết

  Cr(OH)2 cũng có phản ứng tương tự tạo thành Cr(OH)3

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Cho kim loại X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa Z màu trắng xanh sau một thời gian kết tủa chuyển sang màu nâu đỏ. Kim loại X là kim loại:

  A. Al B. Cu C. Zn D. Fe

  Hướng dẫn giải

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

  FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

  8Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

  Đáp án: D

  Ví dụ 2: Cách nào sau đây có thể dùng để điều chế FeO?

  A. Dùng CO khử Fe2O3 ở 500°C.

  B. Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không khí.

  C. Nhiệt phân Fe(NO3)2.

  D. Đốt cháy FeS trong oxi.

  Hướng dẫn giải

  Để điều chế FeO, người ta khử Fe2O3 bằng CO ở nhiệt độ cao

  Đáp án: A

  Ví dụ 3: Tính chất vật lí nào dưới đây không phải là tính chất của Fe kim loại?

  A. Dẫn điện và nhiệt tốt.

  B. Có tính nhiễm từ.

  C. Màu vàng nâu, cứng và giòn.

  D. Kim loại nặng, khó nóng chảy.

  Hướng dẫn giải

  Sắt có màu trắng, dẻo, dễ rèn

  Đáp án: C

  Phương trình hóa học: 2Fe(OH)2 + NaClO + H2O → NaCl + 2Fe(OH)3↑ – Cân bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  2Fe(OH)2 + NaClO + H2O → NaCl + 2Fe(OH)3

  Điều kiện phản ứng

  – Khống có

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho Fe(OH)2 phản ứng NaClO trong nước

  Hiện tượng nhận biết phản ứng

  – Chất rắn màu trắng xanh Fe(OH)2 chuyển dần sang màu nâu đỏ của Fe(OH)3

  Bạn có biết

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Quặng nào sau đây giàu sắt nhất?

  A. Pirit sắt FeS2

  B. Hematit đỏ Fe2O3

  C. Manhetit Fe3O4

  D. Xiđerit FeCO3

  Hướng dẫn giải

  Quặng giàu sắt nhất là manhetit Fe3O4 với hàm lượng sắt khoảng 72,4%

  Đáp án: C

  Ví dụ 2: Cho ít bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi kết thúc thí nghiệm thu được dung dịch X gồm

  A. Fe(NO3)2, H2O

  B. Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

  C. Fe(NO3)2, AgNO3

  D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

  Hướng dẫn giải

  Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag↓

  Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag↓

  → Dung dịch X gồm Fe(NO3)3, AgNO3

  Đáp án: B

  Ví dụ 3: Hoà tan Fe vào dd AgNO3 dư, dung dịch thu được chứa chất nào sau đây?

  A. Fe(NO3)2

  B. Fe(NO3)3

  C. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3

  D. Fe(NO3)3 , AgNO3

  Hướng dẫn giải

  3AgNO3 + Fe → 3Ag + Fe(NO3)3

  Đáp án: B

  Phương trình hóa học: Fe(OH)2 → FeO + H2O – Cân bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  Fe(OH)2 → FeO + H2O

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ: 150-200°C

  Cách thực hiện phản ứng

  – Nhiệt phân Fe(OH))2 ở nhiệt độ cao

  Hiện tượng nhận biết phản ứng

  – Xuất hiện chất rắn màu đen Sắt II oxit (FeO)

  Bạn có biết

  Tương tự Fe(OH)2 các hidroxit không tan như Cu(OH)2, Al(OH)3… nhiệt phân tạo thành oxit và nước

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Sắt tác dụng với H2O ở nhiệt độ cao hom 570°C thì tạo ra H2 và sản phẩm rắn là

  A. FeO. B. Fe3O4. C. Fe2O3. D. Fe(OH)2.

  Hướng dẫn giải

  Fe tác dụng H2O ở t° > 570°C sẽ tạo FeO

  t° < 570°C sẽ tạo Fe3O4

  Đáp án: A

  Ví dụ 2: Cách nào sau đây có thể dùng để điều chế FeO?

  A. Dùng CO khử Fe2O3 ở 500°C.

  B. Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không khí.

  C. Nhiệt phân Fe(NO3)2.

  D. Đốt cháy FeS trong oxi.

  Hướng dẫn giải

  Để điều chế FeO, người ta khử Fe2O3 bằng CO ở nhiệt độ cao

  Đáp án: A

  Ví dụ 3: Kim loại sắt có cấu trúc mạng tinh thể

  A. lập phương tâm diện.

  B. lập phương tâm khối.

  C. lục phương.

  D. lập phương tâm khối hoặc lập phương tâm diện.

  Hướng dẫn giải

  Sắt có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối hoặc lập phương tâm diện.

  Đáp án: D

  Phương trình hóa học: Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O – Cân bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ phòng.

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho Fe(OH)2 tác dụng với dung dịch HCl

  Hiện tượng nhận biết phản ứng

  – Chất rắn màu trắng xanh Fe(OH)2 tan dần trong dung dịch

  Bạn có biết

  Tương tự Fe(OH)2 các hidroxit phản ứng với axit tạo thành muối và nước

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Dung dịch FeCl2 có màu gì?

  A. Dung dịch không màu

  B. Dung dịch có màu nâu đỏ

  C. Dung dịch có màu xanh nhạt

  D. Dung dịch màu trắng sữa.

  Hướng dẫn giải

  Đáp án: C

  Ví dụ 2: Trong các phản ứng sau phản ứng nào không tạo ra muối sắt(II):

  A. Cho sắt tác dụng với dung dịch axit clohidric

  B. Cho sắt tác dụng với dung dịch sắt(III)nitrat

  C. Cho sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric

  D. Cho sắt tác dụng với khí clo đun nóng

  Hướng dẫn giải

  2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

  Đáp án: D

  Ví dụ 3: Cho hỗn hợp gồm Fe dư và Cu vào dung dịch HNO3 thấy thoát ra khí NO. Muối thu được trong dung dịch là muối nào sau đây:

  A. Fe(NO3)3

  B. Fe(NO3)2

  C. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2

  D. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2

  Hướng dẫn giải

  Vì dung dịch có Cu dư nên sẽ không có Fe (III) nên phản ứng cho ra hỗn hợp Fe(II) là Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2.

  Đáp án: C

  Phương trình hóa học: Fe(OH)2 + H2SO4 → 2H2O + FeSO4 – Cân bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  Fe(OH)2 + H2SO4 → 2H2O + FeSO4

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ phòng.

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho Fe(OH)2 tác dụng với dung dịch H2SO4

  Hiện tượng nhận biết phản ứng

  – Chất rắn màu trắng xanh Fe(OH)2 tan dần trong dung dịch

  Bạn có biết

  Tương tự Fe(OH)2 các hidroxit phản ứng với axit tạo thành muối và nước

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Phản ứng nào sau đây xảy ra:

  A. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

  B. Fe + ZnSO4 → FeSO4 + Zn

  C. 2Fe + 3CuSO4 → Fe2(SO4)3 + 3Cu

  D. 2Ag + Fe(NO3)2 → 2AgNO3 + Fe

  Hướng dẫn giải

  Kim loại đứng trước trong dãy hoạt động hóa học sẽ đẩy được muối của kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch.

  Đáp án: A

  Ví dụ 2: Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe mà khối lượng Ag không thay đổi thì dùng chất nào sau đây?

  A. FeSO4 B. CuSO4 C. Fe2(SO4)3 D. AgNO3

  Hướng dẫn giải

  Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

  Cu + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4 + CuSO4

  Đáp án: C

  Ví dụ 3: Dung dịch FeSO4 không làm mất màu dung dịch nào sau đây?

  A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường H2SO4

  B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường H2SO4

  C. Dung dịch Br2

  D. Dung dịch CuCl2

  Hướng dẫn giải

  KMnO4, K2Cr2O7, Br2 đều có tính oxi hóa mạnh nên đều tác dụng với Fe2+

  Đáp án: D

  Phương trình hóa học: 2Fe(OH)2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O + SO2↓ – Cân bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  2Fe(OH)2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O + SO2

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ phòng.

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho Fe(OH)2 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc

  Hiện tượng nhận biết phản ứng

  – Chất rắn màu trắng xanh Fe(OH)2 tan dần trong dung dịch, có khí thoát ra

  Bạn có biết

  Tương tự Fe(OH)2 các hidroxit phản ứng với axit tạo thành muối và nước

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp: Fe, Cu, Ag mà không làm thay đổi khối lượng, có thể dùng hóa chất nào sau đây?

  A. AgNO3 B. HCl, O2 C. Fe2(SO4)3 D. HNO3.

  Hướng dẫn giải

  – Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp gồm Ag, Fe và Cu ta dùng dung dịch Fe2(SO4)3.

  Fe2(SO4)3 + Fe → 3FeSO4

  Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4

  Đáp án: C

  Ví dụ 2: Dãy các chất và dung dịch nào sau đây khi lấy dư có thể oxi hoá Fe thành Fe(III)?

  A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

  B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

  C. bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

  D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

  Hướng dẫn giải

  Đáp án: D

  Ví dụ 3: Kim loại sắt có cấu trúc mạng tinh thể

  A. lập phương tâm diện.

  B. lập phương tâm khối.

  C. lục phương.

  D. lập phương tâm khối hoặc lập phương tâm diện.

  Hướng dẫn giải

  Sắt có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối hoặc lập phương tâm diện.

  Đáp án: D

  Phương trình hóa học: Fe(OH)2 + 2HNO3 → Fe(NO3)2 + 2H2O – Cân bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  Fe(OH)2 + 2HNO3 → Fe(NO3)2 + 2H2O

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ phòng.

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho Fe(OH)2 tác dụng với dung dịch HNO3

  Hiện tượng nhận biết phản ứng

  – Chất rắn màu trắng xanh Fe(OH)2 tan dần trong dung dịch

  Bạn có biết

  Tương tự Fe(OH)2 các hidroxit phản ứng với axit tạo thành muối và nước

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Cho hỗn hợp gồm Fe dư và Cu vào dung dịch HNO3 thấy thoát ra khí NO. Muối thu được trong dung dịch là muối nào sau đây:

  A. Fe(NO3)3

  B. Fe(NO3)2

  C. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2

  D. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2

  Hướng dẫn giải

  Vì dung dịch có Cu dư nên sẽ không có Fe (III) nên phản ứng cho ra hỗn hợp Fe(II) là Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2.

  Đáp án: C

  Ví dụ 2: Cho ít bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi kết thúc thí nghiệm thu được dung dịch X gồm

  A. Fe(NO3)2, H2O

  B. Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

  C. Fe(NO3)2, AgNO3

  D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

  Hướng dẫn giải

  Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag↓

  Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag↓

  → Dung dịch X gồm Fe(NO3)3, AgNO3

  Đáp án: B

  Ví dụ 3: Trong các phản ứng với phi kim, sắt thường đóng vai trò là chất gì?

  A. Oxi hóa B. Khử

  C. xúc tác D. chất tạo môi trường.

  Hướng dẫn giải

  Phi kim thường thể hiện tính oxi hóa trong các phản ứng.

  Đáp án: B

  Phương trình hóa học: 3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 8H2O + NO↓ +3Fe(NO3)3 – Cân bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 8H2O + NO↓ +3Fe(NO3)3

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ phòng.

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho Fe(OH)2 tác dụng với dung dịch HCl

  Hiện tượng nhận biết phản ứng

  – Chất rắn màu trắng xanh Fe(OH)2 tan dần trong dung dịch, có khí không màu thoát ra

  Bạn có biết

  Tương tự Fe(OH)2 các hidroxit phản ứng với axit tạo thành muối và nước

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Một loại quặng sắt (sau khi loại bỏ tạp chất) cho tác dụng với HNO3 không có khí thoát ra. Tên của quặng là

  A.Hematit. B. Manhetit. C. Pirit. D. Xiđerit.

  Hướng dẫn giải

  Quặng sắt tác dụng HNO3 không có khí thoát ra → quặng sắt chứa Fe2O3.

  → Quặng hematit

  Đáp án: A

  Ví dụ 2: Hoà tan Fe vào dd AgNO3 dư, dung dịch thu được chứa chất nào sau đây?

  A. Fe(NO3)2

  B. Fe(NO3)3

  C. Fe(NO2)2, Fe(NO3)3, AgNO3

  D. Fe(NO3)3 , AgNO3

  Hướng dẫn giải

  3AgNO3 + Fe → 3Ag + Fe(NO3)3

  Đáp án: B

  Ví dụ 3: Tính chất vật lí nào dưới đây không phải là tính chất của Fe kim loại?

  A. Dẫn điện và nhiệt tốt.

  B. Có tính nhiễm từ.

  C. Màu vàng nâu, cứng và giòn.

  D. Kim loại nặng, khó nóng chảy.

  Hướng dẫn giải

  Sắt có màu trắng, dẻo, dễ rèn

  Đáp án: C

  Phương trình hóa học: Fe(OH)2 + 4HNO3 → 3H2O + NO2↓ + Fe(NO3)3 – Cân bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  Fe(OH)2 + 4HNO3 → 3H2O + NO2↓ + Fe(NO3)3

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ phòng.

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho Fe(OH)2 tác dụng với dung dịch HCl

  Hiện tượng nhận biết phản ứng

  – Chất rắn màu trắng xanh Fe(OH)2 tan dần trong dung dịch, có khí màu nâu thoát ra

  Bạn có biết

  Tương tự Fe(OH)2 các hidroxit phản ứng với axit tạo thành muối và nước

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 2: Phản ứng nào sau đây chỉ tạo ra muối sắt (II)?

  A. Cho Fe tác dụng với dung dịch HNO3 dư.

  B. Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư.

  C. Cho Fe tác dụng với Cl2, nung nóng.

  D. Cho Fe tác dụng với bột S, nung nóng.

  Hướng dẫn giải

  Fe+ 4HNO3 dư → Fe(NO3)3 + NO + 4H2O

  2Fe + 6H2SO4 đặc, nóng dư → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

  2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

  Fe + S → FeS

  Do S có tính oxi hóa yêu nên chỉ đẩy Fe thành Fe(II)

  Đáp án: D

  Ví dụ 2: Cho hỗn hợp gồm Fe dư và Cu vào dung dịch HNO3 thấy thoát ra khí NO. Muối thu được trong dung dịch là muối nào sau đây:

  A. Fe(NO3)3

  B. Fe(NO3)2

  C. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2

  D. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2

  Hướng dẫn giải

  Vì dung dịch có Cu dư nên sẽ không có Fe (III) nên phản ứng cho ra hỗn hợp Fe(II) là Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2.

  Đáp án: C

  Ví dụ 3: Mệnh đề không đúng là:

  A. Fe2+ oxi hoá được Cu.

  B. Fe khử được Cu2+ trong dung dịch.

  C. Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Cu2+.

  D. Tính oxi hóa của các ion tăng theo thứ tự: Fe2+, H+, Cu2+, Ag+

  Hướng dẫn giải

  Trong dãy điện hóa, thứ tự các cặp được sắp xếp như sau Fe2+/Fe , H+/H2, Cu2+ /Cu, Fe3+ / Fe2+

  Theo quy tắc α thì Fe2+ chỉ oxi hóa được các kim loại đứng trước nó, không oxi hóa được Cu

  Đáp án: A

  ……………………………………..

  Ngoài Hợp chất Sắt (II, III) Oxit (Fe3O4) – Cân bằng phương trình hóa học. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

  Đăng bởi: Hà Nội 1000

  Chuyên mục: Giáo dục, lớp 8

  Rate this post

  Hanoi1000

  Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

  Related Articles

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button