Giáo dụcLớp 8

Hợp chất Bari Sunfat BaSO4 – Cân bằng phương trình hóa học

Hợp chất Bari Sunfat BaSO4

Hanoi1000xin giới thiệu tới các bạn học sinh bài Hợp chất Bari Sunfat BaSO4 – Cân bằng phương trình hóa học. Tài liệu này năm trong chương trình cấp 2, cấp 3 với những phương trình hóa học kèm theo các ví dụ giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức môn Hóa lớp 8 tốt hơn. Mời các bạn tham khảo

  Phản ứng nhiệt phân: 2BaSO4 → 2BaO↓ + O2↑ + 2SO2

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ

  Cách thực hiện phản ứng

  – Nhiệt phân bari sunfat

  Hiện tượng nhận biết phản ứng

  – Nhiệt phân bari sunfat thu được chất rắn màu trắng BaO và khí O2, SO2

  Bạn có biết

  CaSO4 cũng có phản ứng nhiệt phân tương tự

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Chất phản ứng được với dung dịch H2SO4 tạo ra kết tủa là:

  A. BaCl2. B. Na2CO3.

  C. NaOH. D. NaCl

  Đáp án: A

  Hướng dẫn giải

  BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

  Ví dụ 2: Cho các cặp chất: (a) Na2CO3 và BaCl2; (b) NaCl và Ba(NO3)2; (c) NaOH và H2SO4. Số cặp chất xảy ra phản ứng trong dung dịch thu được kết tủa là:

  A. 0. B. 3.

  C. 2. D. 1.

  Đáp án: D

  Hướng dẫn giải

  (a) Na2CO3 + BaCl2 → NaCl + BaCO3

  (b) Không phản ứng

  (c) NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

  Ví dụ 3: Chọn nội dung không chính xác khi nói về các nguyên tố nhóm IIA:

  A. Đều phản ứng với dung dịch axit

  B. Đều phản ứng với oxy

  C. Đều có tính khử mạnh

  D. Đều phản ứng với nước

  Đáp án: D

  Hướng dẫn giải

  Be không tác dụng với nước

  Phản ứng hóa học: BaSO4 + 4C → 4CO↑ + BaS

  Điều kiện phản ứng

  – Không có

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho BaSO4 tác dụng với C

  Hiện tượng nhận biết phản ứng

  – Bari sunfat phản ứng với cacbon thu được bari sunfua và khí CO

  Bạn có biết

  CaSO4 cũng có phản ứng tương tự với cacbon

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Chỉ ra phát biểu sai.

  A. Tính khử của các kim loại kiềm thổ tăng dần từ Be đến Ba.

  B. Năng lượng ion hóa thứ nhất giảm dần từ Be đến Ba.

  C. Ở nhiệt độ thường Be không phản ứng với nước còn Mg thì phản ứng chậm.

  D. Các kim loại kiềm thổ đều nhẹ hơn nhôm.

  Đáp án: D

  Hướng dẫn giải

  Ba nặng hơn Al vì có D = 3,5g/cm3 > DAl = 2,7g/cm3

  Ví dụ 2: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, kim loại bari nhóm

  A. IA. B. IIIA.

  C. IVA. D. IIA.

  Đáp án: D

  Hướng dẫn giải

  Ba thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn

  Ví dụ 3: Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là

  A. Giấy quỳ tím B. Zn

  C. Al D. BaCO3

  Đáp án: D

  Hướng dẫn giải

  + Cho vào dung dịch KOH không có hiện tượng

  + Cho vào HCl có khí bay lên

  BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2↑ + H2O

  + Cho vào H2SO4: có khí bay lên và kết tủa trắng

  BaCO3 + H2SO4 → BaSO4↓ + CO2↑ + H2O

  Phản ứng hóa học: BaSO4 + H2SO4 → Ba(HSO4)2

  Điều kiện phản ứng

  – Không có

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho BaSO4 tác dụng với C

  Hiện tượng nhận biết phản ứng

  – Bari sunfat phản ứng với axit sunfuric thu được bari hiđrosunfat

  Bạn có biết

  CaSO4 cũng có phản ứng tương tự với axit sunfuric

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Muốn điều chế kim loại kiềm thổ người ta dùng phương pháp gì?

  A. Nhiệt luyện.

  B. Điện phân dung dịch.

  C. Thuỷ luyện.

  D. Điện phân nóng chảy.

  Đáp án: D

  Hướng dẫn giải

  Phương pháp cơ bản điều chế kim loại kiềm thổ là điện phân muối nóng chảy của chúng.

  Ví dụ 2: Chỉ dùng một thuốc thử phân biệt các kim loại sau: Mg, Zn, Fe, Ba?

  A. Nước.

  B. Dung dịch H2SO4 loãng.

  C. Dung dịch NaCl.

  D. Dung dịch NaOH.

  Đáp án: B

  Hướng dẫn giải

  Cho lần lượt các kim loại tác dụng với axit nếu thấy có kết tủa là Ba.

  Cho Ba vào các dung dịch muối còn lại nếu thấy:

  Có kết tủa sau đó kết tủa tan thì đó là: Zn

  Có kết tủa trắng hơi xanh là: Fe

  Có kết tủa trắng là: Mg

  Phản ứng hóa học: Ba(HSO4)2 + Ba(OH)2 → 2H2O + 2BaSO4

  Điều kiện phản ứng

  – Không có

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho Ba(HSO4)2 tác dụng với Ba(OH)2

  Hiện tượng nhận biết phản ứng

  – Bari hiđrosunfat phản ứng với bari hiđroxit thu được kết tủa trắng BaSO4

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Cho dd Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dd: CaCl2, KHSO4, Ca(NO3)2, H2SO4, HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là:

  A. 4 B. 2

  C. 5 D. 3

  Đáp án: D

  Hướng dẫn giải

  Ba(HCO3)2 + 2KHSO4 → BaSO4↓ + K2SO4 + 2CO2 + 2H2O

  Ba(HCO3)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2CO2 + 2H2O

  Ví dụ 2: Hiện tượng xảy ra khi sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2 là:

  A. Xuất hiện kết tủa trắng.

  B. Ban đầu tạo kết tủa trắng, sau đó tan dần.

  C. Sau 1 thời gian mới xuất hiện kết tủa trắng.

  D. Không xuất hiện kết tủa.

  Đáp án: B

  Hướng dẫn giải

  CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O (Lúc đầu OH rất dư so với CO2)

  BaCO3 + CO2 + H2O → Ba(HCO3)2

  Ví dụ 3: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường thu được dung dịch có môi trường kiềm là:

  A. Na, Ba, K B. Be, Na, Ca

  C. Na, Fe, K D. Na, Cr, K

  Đáp án: A

  Hướng dẫn giải

  Các kim loại kiềm, kiềm thổ đều tác dụng với H2O ở nhiệt độ thường (trừ Be không phản ứng với H2O ở bất kì nhiệt độ nào)

  Hợp chất Bari Sunfat BaSO4 nằm trong bài Phản ứng hóa học của Bari (Ba) và Hợp chất của Bari – Cân bằng phương trình hóa học. Đây bao gồm những phản ứng hóa học kèm theo ví dụ giúp bạn dễ dàng cân bằng phương trình hóa học và học tốt môn Hóa hơn

  ……………………………………..

  Ngoài Hợp chất Bari Sunfat BaSO4 – Cân bằng phương trình hóa học. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

  Đăng bởi: Hà Nội 1000

  Chuyên mục: Giáo dục, lớp 8

  Rate this post

  Hanoi1000

  Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

  Related Articles

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button