Giáo dục

Hãy viết hợp đồng sử dụng điện sinh hoạt

Hãy viết hợp đồng sử dụng điện sinh hoạt

Đề bài: Em hãy soạn thảo hợp đồng sử dụng điện sinh hoạt

Bài làm:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Xem thêm:  Cùng với hình ảnh của nhân vật ta, cảnh tượng Côn Sơn được gợi tả bằng những chi tiết nào? Nhận xét về cảnh tượng Côn Sơn

id="_x0000_s1026" style="position:absolute;left:0;text-align:left;z-index:251657728"
from="160.15pt,4pt" to="295.15pt,4pt">

………, ngày ……tháng…….năm ……….

HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ giấy đăng ký mua điện ngày … tháng … năm … của Bên mua điện,

Xem thêm:  Cà chua và những loại giống đẹp mê mẩn lòng người

 

Bên bán điện : Tổng Công ty Điện lực chi nhánh Hà Nam.

Đại diện là ông (bà): …………….…………. Chức vụ:…………………………………………………

Theo giấy uỷ quyền số:….……………….ngày.……tháng…… năm………………………….

Do…….……………………………….chức vụ….……..………….ký.

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:………………… Số điện thoại có đăng ký nhận tin nhắn SMS…………

Số Fax:………….……… Email:………………………………………………………………………………….

Tài khoản số: ………………… Tại Ngân hàng:………………………………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại nóng:…………………………………………………………………………………………………

 

Bên mua điện

Bên mua điện: ……..………………………… và …….hộ dùng chung theo danh sách đính kèm (nếu có).

Đại diện là ông (bà): …………………………………………………………………………………….

Số chứng minh thư……………………do Công an  …………….. cấp ngày … tháng … năm…

Theo giấy uỷ quyền ngày ….. tháng …… năm ….. của:……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………..……………Số điện thoại có đăng ký nhận tin nhắn SMS

Số Fax: ……………… …. Email:…………………………………………………………………………………..

Tài khoản số: ………………….Tại Ngân hàng:………………………………………………………………

 

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

Điều 1- Chất lượng điện năng

Xem thêm:  Trình bày quan điểm của anh (chị) về việc chọn nghề trong tương lai

………..

Điều 2- Thiết bị đo đếm điện:

………………..

Điều 3- Giá điện

………………..

Điều 4- Thanh toán tiền điện

……………..

Điều 5- Ghi chỉ số công tơ

 

…………………..

Điều 6- Quyền và nghĩa vụ của Bên bán điện

………………….

Điều 7- Quyền và nghĩa vụ của Bên mua điện

…………………..

Điều 8- Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng

………………………………

Điều 9- Giải quyết tranh chấp

……………………………………..

Điều 10- Những thỏa thuận khác

………………………………………….

Điều 11- Điều khoản thi hành

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm … đến ngày…tháng …năm … và được gia hạn thêm … (5 năm) nếu hai bên không có yêu cầu sửa đổi hoặc chấm dứt hợp đồng.

Trong thời gian thực hiện, một trong hai bên có yêu cầu chấm dứt hợp đồng, thay đổi hoặc bổ sung nội dung đã ký trong hợp đồng phải thông báo cho bên kia trước mười lăm ngày để cùng nhau giải quyết.

Xem thêm:  Điền vào chỗ trống một từ trái nghĩa với từ in đậm để hoàn chỉnh các thành ngữ, tục ngữ sau:

Hợp đồng này được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt và có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

 

BÊN MUA ĐIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN BÁN ĐIỆN

(Ký tên, đóng dấu) 

Câu hỏi Hãy viết hợp đồng sử dụng điện sinh hoạt được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button