Giáo dục

Hãy nhận xét, ghi số chất phản ứng và số chất chất sản phẩm trong các phản ứng hóa học sau đây và trả lời câu hỏi

Nội dung bài viết (chọn nhanh)

Hãy nhận xét, ghi số chất phản ứng và số chất chất sản phẩm trong các phản ứng hóa học sau đây và trả lời câu hỏi

2. Phản ứng hóa hợp

Hãy nhận xét, ghi số chất phản ứng và số chất chất sản phẩm trong các phản ứng hóa học sau đây và trả lời câu hỏi:

Phản ứng hóa học Số chất phản ứng Số chất sản phẩm
(1) $4P + 5O_2 rightarrow 2P_2O_5$ 2 1
(2) $3Fe + 2O_2 rightarrow Fe_3O_4$    
(3) $CaO + H_2O rightarrow Ca(OH)_2$    
(4) $CO_2 + H_2O + CaCO_3 rightarrow Ca(HCO_3)_2$    

So sánh điểm giống và khác nhau về số chất tham gia phản ứng và số chất sản phẩm trong các phản ứng hóa học trên.

Chọn từ hoặc cụm từ cho dưới đây để hoàn thành định nghĩa phản ứng hóa hợp: 

(1) Một chất mới, hai chất mới.

(2) một ban đầu; hai chất ban đầu; hai hay nhiều chất ban đầu.

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có $…(1)…$ được tạo thành từ $…(2)….$

Bài làm:
Phản ứng hóa học Số chất phản ứng Số chất sản phẩm
(1) $4P + 5O_2 rightarrow 2P_2O_5$ 2 1
(2) $3Fe + 2O_2 rightarrow Fe_3O_4$ 2
(3) $CaO + H_2O rightarrow Ca(OH)_2$ 2
(4) $CO_2 + H_2O + CaCO_3 rightarrow Ca(HCO_3)_2$  3 1

Điểm giống: Số chất tạo thành là 1.

Điểm khác: Số chất tham gia phản ứng: 2 hoặc 3.

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

Câu hỏi Hãy nhận xét, ghi số chất phản ứng và số chất chất sản phẩm trong các phản ứng hóa học sau đây và trả lời câu hỏi được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button