Giáo dục

Hãy nêu tính chất và ý nghĩa của Cách mạng Hà Lan?

Hãy nêu tính chất và ý nghĩa của Cách mạng Hà Lan?

 

Hướng dẫn giải câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 145 – sgk lịch sử 10

Hãy nêu tính chất và ý nghĩa của Cách mạng Hà Lan?

Bài làm:

Tính chất của cuộc Cách mạng Hà Lan là: cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vừa là cuộc cách mạng tư sản. Bởi vì nó vừa chống bọn xâm lược Tây Ban Nha vừa mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Động lực của cách mạng là đông đảo quần chúng nhân dân. Lãnh đạo cách mạng là giai cấp tư sản.

Kết quả của cuộc cách mạng là đánh đổ ách thống trị của Tây Ban Nha, giành độc lập dân tộc, lập nên nhà nước Cộng hòa.

Ý nghĩa của cuộc Cách mạng Hà Lan:

  • Lật đổ ách thống trị của phong kiến Tây Ban Nha, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
  • Báo hiệu thời đại của các cuộc cách mạng tư sản và bước đầu suy vong của chế độ phong kiến.

Câu hỏi Hãy nêu tính chất và ý nghĩa của Cách mạng Hà Lan? được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button