Giáo dục

Hãy nêu tên hóa học của các loại phân bón trên

Hãy nêu tên hóa học của các loại phân bón trên

C. Hoạt động luyện tập

1. Có những loại phân bón hóa học:

$KCl,;NH_4NO_3,;NH_4Cl,; (NH_4)_2SO_4$

$Ca_3(PO_4)_2,;Ca(H_2PO_4)_2,;(NH_4)_2HPO_4,;KNO_3$

a) Hãy nêu tên hóa học của các loại phân bón trên.

b) Hãy sắp xếp các loại phân bón trên thành các loại phân bón đơn, phân bón kép.

c) Trộn những phân bón hóa học nào với nhau ta được phân bón kép $NPK$?

Bài làm:

a)

 • $KCl$: Kali clorua
 • $NH_4NO_3$: Amoni nitrat
 • $NH_4Cl$: Amoni clorua
 • $(NH_4)_2SO_4$: Amoni sunfat
 • $Ca_3(PO_4)_2$: Canxi photphat
 • $Ca(H_2PO_4)_2$: Canxi đihidro photphat
 • $(NH_4)_2HPO_4$: Amoni hidro phophat
 • $KNO_3$: Kali nitrorat

b) 

 • Phân bón đơn:
  $KCl,;NH_4NO_3,;NH_4Cl,; (NH_4)_2SO_4$
  $Ca_3(PO_4)_2,;Ca(H_2PO_4)_2,;(NH_4)_2HPO_4,;KNO_3$
 • Phân bón kép:
  $(NH_4)_2HPO_4,;KNO_3$

c)

Để được phân bón kép $NPK$ ta có thể trộn các phân bón sau với nhau:

 • $KCl,;NH_4NO_3,;Ca_3(PO_4)_2$
 • $KCl,;NH_4Cl,;Ca_3(PO_4)_2$
 • $KCl,;(NH_4)_2SO_4,;Ca_3(PO_4)_2$
 • $KCl,;NH_4NO_3,;Ca(H_2PO_4)_2$
 • $KCl,;NH_4Cl,;Ca(H_2PO_4)_2$
 • $KCl,;(NH_4)_2SO_4,;Ca(H_2PO_4)_2$
 • $KCl,;(NH_4)_2HPO_4$
 • $(NH_4)_2HPO_4,;KNO_3$

Câu hỏi Hãy nêu tên hóa học của các loại phân bón trên được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button