Giáo dục

Hạt proton chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5 m dưới tác dụng của một từ trường đều B = 10-2 T. Xác định:

Hạt proton chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5 m dưới tác dụng của một từ trường đều B = 10-2 T. Xác định:

Câu 7: SGK trang 138:

Hạt proton chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5 m  dưới tác dụng của một từ trường đều B = 10-2 T. Xác định:

a. tốc độ của proton.

b. chu kì chuyển động của proton. Cho mp = 1,672.10-27 kg.

Bài làm:

a. Tốc độ proton là:

$R = frac{m.v}{left | q right |.B}$ $Rightarrow $ $v = frac{R.q.B}{m} = frac{5.1,6.10^{-19}.10^{-2}}{1,672.10^{-27}} approx  4,8.10^{6}$ (m/s).

b. chu kì của proton là: $T = frac{2pi .R}{v} = frac{2pi .5}{4,8.10^{6}} approx  6,5.10^{-6}$ (s).

Câu hỏi Hạt proton chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5 m dưới tác dụng của một từ trường đều B = 10-2 T. Xác định: được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button