Tài liệu

Giao dịch khối, Giao dịch lô lẻ là gì?

1. Giao dịch khối (block trade)

Giao dịch khối còn gọi là giao dịch lô lớn là các giao dịch có khối lượng lớn.

Tiêu chí của giao dịch khối được quy định dựa trên khối lượng giao dịch (khối lượng cổ phiếu, trái phiếu), hoặc dựa trên giá trị giao dịch (tính theo thị giá hoặc mệnh giá). Các tiêu chí này thiết lập phụ thuộc vào quy mô của thị trường, quy mô công ty và tính thanh khoản của từng thị trường.

Ví dụ: Ở Việt Nam hiện nay giao dịch lô lớn bao gồm các giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ có khối lượng ≥ 20.000 đơn vị.

Các giao dịch khối được thực hiện theo các phương thức: phương thức báo giá sau đó báo cáo cơ quan quản lý thị trường và phương thức ngoài giờ.

– Phương thức báo giá: Trong phương thức này, nhà đầu tư phải xin phép SGDCK. Khi xác định giá, người mua và người bán tự thỏa thuận với nhau về khối lượng và giá giao dịch, sau đó hai bên chuyển giao dịch này tới SGDCK xem xét và thông qua giao dịch. Nếu giá giao dịch không vượt quá giới hạn so với mức giá đóng cửa, hay được quyết định trước đó thì giao dịch có thể được thực hiện.

– Phương thức ngoài giờ: các giao dịch khối diễn ra sau khi thị trường đóng cửa, mức giá do các đối tác thỏa thuận, nhưng thường lấy giá đóng cửa làm giá tham chiếu.

2. Giao dịch lô lẻ (odd – lot trading)

Giao dịch lô lẻ là các giao dịch có khối lượng nhỏ hơn 1 đơn vị giao dịch.

Các giao dịch này diễn ra trên SGDCK hoặc thị trường OTC thông qua cơ chế giao dịch thỏa thuận giữa nhà đầu tư với

Giá thực hiện trong các giao dịch lô lẻ có thể được xác định trên cơ sở lấy giá giao dịch của loại chứng khoán đó trên SGDCK, chiết khấu theo 1 tỉ lệ thỏa thuận so với thị giá hoặc do CTCK thỏa thuận với khách hàng.

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button