Giải bài tậpLớp 7

Giải Toán 7 trang 99 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Hướng dẫn giải Toán 7 trang 99 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1.

Giải bài 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 trang 99 SGK Toán lớp 7 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 5.7. An khảo sát về thú nuôi được yêu thích của các bạn trong lớp và thu được kết quả như bảng sau:

Bài 5.6 trang 99 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Cho biểu đồ Hình 5.18.

a) Cho biết các thành phần của biểu đồ này.

b) Hình tròn trong biểu đồ được chia thành mấy hình quạt? Mỗi hình quạt biểu diễn số liệu nào?

c) Châu lục nào có số dân đông nhất? Ít nhất?

d) Biết rằng năm 2020 tổng số dân của 5 châu lục là 7773 triệu người.

Tính số dân của mỗi châu lục.

Phương pháp:

Quan sát biểu đồ rồi trả lời câu hỏi a,b,c

d) Muốn tìm a% của b ta tính \(b.\frac{a}{{100}}\)

Lời giải:

a) Các thành phần của biểu đồ này là:

– Tiêu đề: Tỉ lệ số dân của các châu lục tính đến ngày 1 – 7 – 2020.

– Hình tròn biểu diễn dữ liệu: Châu Á, Châu Phi, Châu Âu, Châu Mĩ, Châu Úc.

– Chú giải.

b) Hình tròn trong biểu đồ được chia thành 5 hình quạt.

Hình quạt màu tím biểu diễn số dân của châu Úc tính đến ngày 1 – 7 – 2020.

Hình quạt màu vàng biểu diễn số dân của châu Mĩ tính đến ngày 1 – 7 – 2020.

Hình quạt màu xanh nõn chuối biểu diễn số dân của châu Âu tính đến ngày 1 – 7 – 2020.

Hình quạt màu cam biểu diễn số dân của châu Phi tính đến ngày 1 – 7 – 2020.

Hình quạt còn lại biểu diễn số dân của châu Á tính đến ngày 1 – 7 – 2020.

c) Dựa vào biểu đồ, số dân của châu Úc ít nhất, số dân của châu Á nhiều nhất.

d) Số dân của châu Á khoảng: 59,52% . 7773 =59,52100.7773=4626,4896  (triệu người).

Số dân của châu Phi khoảng: 17,21% . 7773 =17,21100.7773=1337,7333  (triệu người).

Số dân của châu Âu khoảng: 9,61% . 7773 = 9,61100.7773=746,9853 (triệu người).

Số dân của châu Mĩ khoảng: 13,11% . 7773 = 13,11100.7773=1019,0403 (triệu người).

Số dân của châu Úc khoảng:

7773 – 4626,4896 – 1337,7333 – 746,9853 – 1019,0403 = 42,7515 (triệu người).

Bài 5.7 trang 99 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

An khảo sát về thú nuôi được yêu thích của các bạn trong lớp và thu được kết quả như bảng sau:

Hãy hoàn thiện biểu đồ Hình 5.19 vào vở để biểu diễn bảng thống kê trên.

Phương pháp:

Tính tỉ lệ các loại thú nuôi được yêu thích từ đó hoàn thiện biểu đồ Hình 5.19.

Lời giải:

Tổng số bạn tham gia khảo sát là 10 + 20 + 7 + 3 = 40 (bạn).

Số bạn yêu thích nuôi Cá chiếm: 3 : 40 = 7,5% (tổng số bạn).

Số bạn yêu thích nuôi Chim chiếm: 7 : 40 = 17,5% (tổng số bạn).

Số bạn yêu thích nuôi Chó chiếm: 10 : 40 = 25% (tổng số bạn).

Số bạn yêu thích nuôi Mèo chiếm: 100% – 7,5% – 17,5% – 25% = 50% (tổng số bạn).

Biểu đồ hoàn thiện có dạng như sau:

Bài 5.8 trang 99 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Biểu đồ Hình 5.20 cho biết tỉ lệ của một đội hiến máu gồm 200 tình nguyện viên. Hỏi:

a) Có bao nhiêu người mang nhóm máu A, bao nhiêu người mang nhóm máu B?

b) Có bao nhiêu người mang nhóm máu A hoặc O?

Phương pháp:

a) Muốn tìm a% của b ta tính \(b.\frac{a}{{100}}\)

b) Số người mang nhóm máu A hoặc O = Tổng số người mang nhóm A và số người mang nhóm máu O.

Lời giải:

a) Số người mang nhóm máu A là: 20% . 200 = .200=40 (người).

Số người mang nhóm máu B là: 30% . 200 = .200=60 (người).

Vậy có 40 người mang nhóm máu A, 60 người mang nhóm máu B.

b) Số người mang nhóm máu O là: 40% . 200 = .200=80 (người).

Số người mang nhóm máu A hoặc O là: 40 + 80 = 120 (người).

Vậy có 120 người mang nhóm máu A hoặc O.

Bài 5.9 trang 99 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Từ kết quả thu thập dữ liệu về kĩ năng bơi của học sinh tiểu học (H.5.12), em hãy ước lượng xem trong 800 học sinh tiểu học của một xã trong huyện đó, có bao nhiêu học sinh bơi thành thạo, bao nhiêu học sinh chưa biết bơi.

Phương pháp:

Muốn tìm a% của b ta tính \(b.\frac{a}{{100}}\)

Lời giải:

Số học sinh bơi thành thạo là: 50% . 800 = .800=400 (học sinh).

Số học sinh chưa biết bơi là: 15% . 800 = .800=140 (học sinh).

Vậy trong 800 học sinh của xã thuộc huyện đó, có 400 học sinh bơi thành thạo, 140 học sinh chưa biết bơi.

Hanoi1000.vn

Giải Toán 7 trang 99 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button