Giải bài tậpLớp 7

Giải Toán 7 trang 73 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Hướng dẫn giải Toán 7 trang 73 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1.

Giải bài 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 trang 73 SGK Toán lớp 7 kết nối tri thức tập 1. Bài 4.12. Trong mỗi hình bên (H.4.39), hãy chỉ ra một cặp tam giác bằng nhau và giải thích vì sao chúng bằng nhau.

Bài 4.12 trang 73 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Xem thêm:  Giải Toán 7 trang 92 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Trong mỗi hình bên (H.4.39), hãy chỉ ra một cặp tam giác bằng nhau và giải thích vì sao chúng bằng nhau.

Phương pháp:

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau

Lời giải:

Xét Hình 4.39a.

Xét hai tam giác ABD và CDB có:

AB = CD (theo giả thiết).

 (theo giả thiết).

BD chung.

Vậy ΔABD=ΔCDB”>ΔABD=ΔCDB (c – g – c).

Xem thêm:  Giải Toán 7 trang 9 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Xét Hình 4.39b.

Xét hai tam giác AOD và COB có:

OA = OC (theo giả thiết).

 (2 góc đối đỉnh).

OD = OB (theo giả thiết).

Vậy ΔAOD=ΔCOB”>ΔAOD=ΔCOB (c – g – c).

Bài 4.13 trang 73 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Cho hai đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại điểm O sao cho OA = OC, OB = OD như Hình 4.40.

a) Hãy tìm hai cặp tam giác có chung đỉnh O bằng nhau;

b) Chứng minh rằng \(\Delta \)DAB = \(\Delta \)BCD.

Phương pháp:

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Lời giải:

a) Xét hai tam giác AOD và COB có:

OA = OC (theo giả thiết).

 (2 góc đối đỉnh).

OD = OB (theo giả thiết).

Vậy ΔAOD=ΔCOB”>ΔAOD=ΔCOBΔAOD=ΔCOB (c – g – c).

Xem thêm:  Giải Toán 7 trang 114 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Xét hai tam giác AOB và COD có:

OA = OC (theo giả thiết).

 (2 góc đối đỉnh).

OB = OD (theo giả thiết).

Vậy ΔAOB=ΔCOD”>ΔAOB=ΔCOD (c – g – c).

b) Do ΔAOD=ΔCOB”>ΔAOD=ΔCOB nên AD = BC (2 cạnh tương ứng).

Do ΔAOB=ΔCOD”>ΔAOB=ΔCOD nên AB = CD (2 cạnh tương ứng).

Xét hai tam giác DAB và BCD có:

AD = BC (chứng minh trên).

AB = CD (chứng minh trên).

BD chung.

Vậy ΔDAB=ΔBCD”>ΔDAB=ΔBCD (c – c – c).

Bài 4.14 trang 73 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Chứng minh rằng hai tam giác ADE và BCE trong Hình 4.41 bằng nhau.

Phương pháp:

Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Lời giải:

Xét hai tam giác ADE và BCE có:

\(\widehat A = \widehat B\)

Xem thêm:  Giải bài 4.23 trang 72 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Kết nối tri thức

AE=BE

\(\widehat {AED} = \widehat {BEC}\)(đối đỉnh)

Vậy \(\Delta ADE = \Delta BCE\)(g.c.g)

Bài 4.15 trang 73 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Cho đoạn thẳng AB song song và bằng đoạn thẳng CD như Hình 4.42. Gọi E là giao điểm của hai đường thẳng AD và BC. Hai điểm G và H lần lượt nằm trên AB và CD sao cho G, E, H thẳng hàng. Chứng minh rằng:

a) \(\Delta \)ABE =\(\Delta \)DCE;

b) EG = EH.

Phương pháp:

Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Lời giải:

Hanoi1000.vn

Giải Toán 7 trang 73 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button