Giải bài tậpLớp 7

Giải Toán 7 trang 67 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Hướng dẫn giải Toán 7 trang 67 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1.

Giải bài 4.4, 4.5, 4.6 trang 67 SGK Toán lớp 7 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 4.4. Cho tam giác ABC và DEF như hình 4.18. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Bài 4.4 trang 67 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Cho tam giác ABC và DEF như hình 4.18. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

(1)\(\Delta ABC = \Delta DEF\)

(2) \(\Delta ACB = \Delta EDF\)

(3) \(\Delta BAC = \Delta DFE\)

(4)\(\Delta CAB = \Delta DEF\)

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ chỉ ra các cặp cạnh bằng nhau từ đó suy ra thứ tự đỉnh của hai tam giác bằng nhau.

Lời giải:

Quan sát hình, ta thấy AB = EF, BC = FD, CA = DE.

Khi đó:

ΔABC=ΔEFD”>ΔABC=ΔEFD nên khẳng định (1) sai.

ΔACB=ΔEDF”>ΔACB=ΔEDF nên khẳng định (2) đúng.

ΔBAC=ΔFED”>ΔBAC=ΔFED nên khẳng định (3) sai.

ΔCAB=ΔDEF”>ΔCAB=ΔDEF nên khẳng định (4) đúng.

Bài 4.5 trang 67 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Trong Hình 4.19, hãy chỉ ra hai cặp tam giác bằng nhau.

Phương pháp:

Chỉ ra hai cặp tam giác có độ dài ba cặp cạnh bằng nhau.

Lời giải:

Xét hai tam giác ABD và CDB có: AB = CD (theo giả thiết).

AD = BC (theo giả thiết).

BD chung.

Do đó ΔABD=ΔCDB (c−c−c)

Xét hai tam giác ACD và CAB có:

AD = BC (theo giả thiết).

CD = AB (theo giả thiết).

AC chung.

Do đó ΔACD = ΔCAB (c−c−c)

Vậy hai cặp tam giác bằng nhau là: ΔABD = ΔCDB, ΔACD=ΔCAB.

Bài 4.6 trang 67 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Cho Hình 4.20, biết \(AB = CB, AD = CD,\widehat{DAB} = {90^\circ },\widehat{BDC} = {30^\circ }\)

a) Chứng minh rằng \(\Delta ABD = \Delta CBD\).

b) Tính \(\widehat {ABC}\).

Phương pháp:

a) Chứng minh ba cặp cạnh của hai tam giác bằng nhau.

b) \(\widehat {ABC} = \widehat {ABD} + \widehat {CBD}\)

Lời giải:

Hanoi1000.vn

Giải Toán 7 trang 67 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button