Giải bài tậpLớp 7

Giải Toán 7 trang 58 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Hướng dẫn giải Toán 7 trang 58 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1.

Giải bài 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31 trang 58 SGK Toán lớp 7 kết nối tri thức tập 1. Bài 3.27. Cho hình thang ABCD có cạnh AD vuông góc với hai đáy AB và CD. Số đo góc ở đỉnh B gấp đôi số đo góc ở đỉnh C. Tính số đo các góc của hình thang đó.

Bài 3.27 trang 58 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Xem thêm:  Câu 16 trang 38 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Cho hình thang ABCD có cạnh AD vuông góc với hai đáy AB và CD. Số đo góc ở đỉnh B gấp đôi số đo góc ở đỉnh C. Tính số đo các góc của hình thang đó.

Phương pháp:

Sử dụng: +Tính chất của hình thang: 2 cạnh đáy song song.

+Tính chất 2 đường thẳng song song

Lời giải:

Bài 3.28 trang 58 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Vẽ hình minh họa và viết giả thiết, kết luận của định lí: “ Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau”

Xem thêm:  Câu 15 trang 67 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Phương pháp:

Vẽ hình.

Giả thiết là dữ kiện bài cho

Kết luận là điều cần chứng minh

Lời giải:

Bài 3.29 trang 58 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Kẻ các tia phân giác Ax, By của một cặp góc so le trong tạo bởi đường thẳng b vuông góc với hai đường thẳng song song c, d ( H.3.48). Chứng minh rằng hai tia phân giác đó nằm trên hai đường thẳng song song.

Phương pháp:

Sử dụng Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

Lời giải:

Vì Ax là tia phân giác của góc A vuông nên \(\widehat {{A_1}} = \widehat {{A_2}} = \frac{1}{2}.90^\circ  = 45^\circ \)

Vì By là tia phân giác của góc B vuông nên \(\widehat {{B_1}} = \widehat {{B_2}} = \frac{1}{2}.90^\circ  = 45^\circ \)

Vì \(\widehat {{A_2}} = \widehat {{B_2}}( = 45^\circ )\), mà hai góc này ở vị trí so le trong nên Ax // By (Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)

Xem thêm:  Giải Toán 7 trang 49 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Bài 3.30 trang 58 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Cho hai đường thẳng phân biệt a, b cùng vuông góc với đường thẳng c; d là một đường thẳng khác c và d vuông góc với a. Chứng minh rằng:

a) a // b;                                  b) c // d;                             c) b\( \bot \)d

Phương pháp:

Định lí: +) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau

+) Đường thẳng vuông góc với 1 trong 2 đường thẳng song song thì cũng vuông góc với đường thẳng kia.

Lời giải:

a) Áp dụng định lí: “Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau” ta có:

Do a⊥c, b⊥c”>acbc nên a // b.

Vậy a // b.

b) Áp dụng định lí: “Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau” ta có:

Xem thêm:  Giải Toán 7 trang 74 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Do c⊥a, d⊥a”>cada nên c // d.

Vậy c // d.

c) Áp dụng định lí: “Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng còn lại” ta có:

Do b⊥c, c // d”>bcc // d  nên b⊥d.”>bd.

 Vậy b⊥d.”>bd.

Bài 3.31 trang 58 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Cho Hình 3.49. Chứng minh rằng:

a) d // BC; b) d \( \bot \)AH; c) Trong các kết luận trên, kết luận nào được suy ra từ tính chất của hai đường thẳng song song, kết luận nào được suy ra từ dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song?

Phương pháp:

Sử dụng Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

Lời giải:

a) Ta có 

Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên d // BC.

Vậy d // BC.

b) Áp dụng định lí: “Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng còn lại” ta có:

Xem thêm:  Giải bài 1.49 trang 20 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Kết nối tri thức

Do BC⊥AH, BC // d”>BCAH,BC // d nên d⊥AH.”>dAH.d⊥AH.

Vậy d⊥AH.”>dAH.

c) Trong hai kết luận trên, kết luận d // BC được suy ra từ dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.

Kết luận d⊥AH”>dAHd⊥AH được suy ra từ tính chất hai đường thẳng song song

Hanoi1000.vn

Giải Toán 7 trang 58 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button