Giải bài tậpLớp 7

Giải Toán 7 trang 50 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Hướng dẫn giải Toán 7 trang 50 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1.

Giải bài 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 trang 50 SGK Toán lớp 7 kết nối tri thức tập 1. Bài 3.14. Vẽ hình theo yêu cầu sau:

Bài 3.12 trang 50 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Cho Hình 3.28.

a) Tìm các góc ở vị trí so le trong với góc FIP; NMI

b) Tìm các góc ở vị trí đồng vị với góc EQP; IFP.

Phương pháp:

Nhận diện cặp góc so le trong, đồng vị

Lời giải:

a) Góc ở vị trí so le trong với góc FIP là góc IPQ.

Góc ở vị trí so le trong với góc NMI là góc MIE.

b) Góc ở vị trí đồng vị với góc EQP là góc MEF.

Góc ở vị trí đồng vị với góc IFP là góc MNP.

Bài 3.13 trang 50 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Cho Hình 3.29, biết \(\widehat {xAz} = 50^\circ \), \(\widehat {yBz} = 50^\circ \). Giải thích tại sao Ax//By.

Phương pháp:

Sử dụng Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

Lời giải:

Ta có 

Mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên Ax // By (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).

Bài 3.14 trang 50 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Vẽ hình theo yêu cầu sau:

a) Vẽ hai đường thẳng d và d’ sao cho d // d’.

b) Vẽ hai đoạn thẳng AB và CD sao cho CD = 2AB và CD //AB

Phương pháp:

Vẽ 2 đường thẳng song song

Lời giải:

a) Ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Vẽ đường thẳng d bất kì.

Bước 2. Đặt thước sao cho cạnh dài của thước trùng với đường thẳng d, kẻ đường thẳng trên cạnh dài còn lại của thước. Đó là đường thẳng d’

Ta có hình vẽ sau:

Vẽ hình theo yêu cầu sau: Vẽ hai đường thẳng d và  d

b) Ta thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB (giả sử AB = 4cm).

Bước 2. Lấy điểm C nằm ngoài đoạn thẳng AB.

Bước 3. Vẽ đường thẳng đi qua C và song song với AB. Trên đường thẳng này lấy điểm D sao cho CD = 8cm. Khi đó CD = 2.4 = 2AB.

Ta có hình vẽ sau:

Bài 3.15 trang 50 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Cho Hình 3.30, biết các góc MNQ và PQN có cùng số đo bằng 35 \(^\circ \).

Chứng tỏ MN // QP.

Phương pháp:

Sử dụng Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

Lời giải:

Ta có 

Mà hai góc này ở vị trí so le trong. Do đó MN // QP (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).

Bài 3.16 trang 50 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Cho đoạn thẳng AB. Vẽ hai tia Ax, By sao cho chúng tạo với AB hai góc so le trong có cùng số đo bằng 60\(^\circ \)(\(\widehat {xAB} = \widehat {yBA} = 60^\circ \)). Trên hình vừa vẽ, hai đường thẳng chứa hai tia Ax và By có song song với nhau không? Vì sao?

Phương pháp:

Vẽ hình.

Sử dụng Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

Lời giải:

Ta có hình vẽ sau:

Ta có 

Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên hai đường thẳng chứa hai tia Ax và By song song với nhau (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).

Hanoi1000.vn

Giải Toán 7 trang 50 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button