Giải bài tậpLớp 7

Giải Toán 7 trang 49 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Hướng dẫn giải Toán 7 trang 49 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1.

Giải bài 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 trang 49 SGK Toán lớp 7 kết nối tri thức tập 1. Bài 3.8. Quan sát hình 3.26, giải thích vì sao AB // DC.

Bài 3.6 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Quan sát hình 3.24.

a) Tìm một góc ở vị trí so le trong với góc MNB.

b) Tìm một góc ở vị trí đồng vị với góc ACB.

c) Kể tên một cặp góc trong cùng phía.

d) Biết MN//BC, em hãy kể tên ba cặp góc bằng nhau trong hình vẽ

Phương pháp:

1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song tạo ra các cặp góc so le trong bằng nhau, đồng vị bằng nhau.

Lời giải:

a) Góc so le trong với góc MNB là góc NBC.

b) Góc ở vị trí đồng vị với góc ACB là góc ANM.

c) Cặp góc trong cùng phía là cặp góc NMB và MBC.

Bài 3.7 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Quan sát Hình 3.25. Biết \(\widehat {MEF} = 40^\circ ;\widehat {EMN} = 40^\circ \). Em hãy giải thích tại sao EF // NM.

Phương pháp:

Nếu một đường thẳng cắt 2 đường thẳng tạo ra một cặp góc so le trong bằng nhau thì 2 đường thẳng đó song  song

Lời giải:

Bài 3.8 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Quan sát hình 3.26, giải thích vì sao AB // DC.

Phương pháp:

Nhận xét: 2 đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ 3 thì song song với nhau

Lời giải:

Do AB và DC cùng vuông góc với AD nên AB // DC.

Bài 3.9 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Cho điểm A và đường thẳng d không đi qua A. Hãy vẽ đường thẳng d’ đi qua A và song song với d

Phương pháp:

Có thể dùng ê ke như bài Thực hành 1

Lời giải:

Bước 1. Vẽ đường thẳng d và điểm A không thuộc d.

Bước 2. Đặt thước sao cho cạnh dài của thước trùng với đường thẳng d, cạnh song song còn lại đi qua điểm A.

 

Bước 3. Kẻ đường thẳng đi qua A, ta được đường thẳng d’

Ta có hình vẽ sau:

Bài 3.10 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ đường thẳng a đi qua A và đưng thẳng b đi qua B sao cho a song song với b.

Phương pháp:

Vẽ đường thẳng b bất kì đi qua điểm B rồi vẽ đường thẳng a đi qua A và song song với b.

Lời giải:

Tương tự bài 3.9, ta thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1. Vẽ đường thẳng a đi qua A.

Bước 2. Qua điểm B, vẽ đường thẳng b song song với a.

Ta có hình vẽ như sau:

Bài 3.11 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Hãy vẽ hai đoạn thẳng AB và MN sao cho AB // MN và AB = MN

Phương pháp:

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB

Bước 2: Vẽ đường thẳng a // AB

Bước 3: Trên a lấy điểm C và D sao cho CD = AB

Lời giải:

Ta thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB (giả sử AB = 3cm).

Bước 2. Lấy điểm M nằm ngoài đoạn thẳng AB.

Bước 3. Vẽ đường thẳng qua M song song với đoạn thẳng AB. Trên đường thẳng này lấy điểm N sao cho MN = 3cm. Khi đó MN = AB = 3cm.

Ta có hình vẽ như sau:

 

Hanoi1000.vn

Giải Toán 7 trang 49 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button