Giải bài tậpLớp 7

Giải Toán 7 trang 45 Chân trời sáng tạo tập 1

Hướng dẫn giải Toán 7 trang 45 Chân trời sáng tạo tập 1.

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 45 SGK Toán lớp 7 tập 1 chân trời sáng tạo. Bài 6. Dân số của Thành phố Hồ Chí Minh tính đến tháng 1 năm 2021 là 8993 083 người. Hãy làm tròn số trên đến hàng nghìn.

Bài 1 trang 45 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân:

a) \(\frac{5}{{16}};\,\,\,\, – \frac{7}{{50}};\,\,\,\,\frac{{11}}{{40}};\,\,\,\,\frac{9}{{200}}.\)

b) \(\frac{1}{7};\,\,\,\frac{1}{{11}};\,\,\,\,\frac{3}{{13}};\,\,\, – \frac{5}{{12}}\).

Phương pháp:

Để viết các phân số dưới dạng số thập phân ta thực hiện chia tử và mẫu của các phân số với nhau.

Lời giải:

Bài 2 trang 45 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Hai số 3,4(24) và 3,(42) có bằng nhau không?

Phương pháp:

Viết cụ thể các số sau dấu phẩy và so sánh.

Lời giải:

Bài 3 trang 45 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Tính:

\(\sqrt {91} ;\,\,\,\sqrt {49} ;\,\,\,\,\sqrt {{{12}^2}} ;\,\,\,\sqrt {{{\left( { – 4} \right)}^2}} \).

Phương pháp:

Thực hiện tính các căn bậc hai.

Lời giải:

Bài 4 trang 45 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai, hãy phát biểu lại cho đúng.

\(\begin{array}{l}a)\,\sqrt 9  \in \mathbb{Q};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b)\,\sqrt 5  \in \mathbb{R};\,\,\,\\c)\,\frac{{11}}{9} \notin \mathbb{R};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,d)\,\, – \sqrt 7  \in \mathbb{R}.\end{array}\)

Phương pháp:

Tập hợp số hữu tỉ (kí hiệu:\(\mathbb{R}\)) gồm các số vô tỉ và các số hữu tỉ.

Lời giải:

Bài 5 trang 45 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Tìm x, biết: \({\left( {x – 5} \right)^2} = 64\).

Phương pháp:

\({x^2} = {a^2}\) suy ra \(x = a\) hoặc \(x =  – a\).

Lời giải:

Trường hợp 1:

x – 5 = 8

x = 8 + 5

 x = 13

Trường hợp 2:

x – 5 = -8

x = -8 + 5

x = -3

Vậy x = 13 hoặc x = -3

Bài 6 trang 45 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Dân số của Thành phố Hồ Chí Minh tính đến tháng 1 năm 2021 là 8993 083 người (nguồn https://top10tphcm.com/). Hãy làm tròn số trên đến hàng nghìn.

Phương pháp:

Muốn làm tròn số đến một hàng quy tròn nào đó, ta thực hiện các bước sau:

– Gạch dưới chữ số thập phân của hàng quy tròn.

– Nhìn sang chữ số ngay bên phải:

+ Nếu chữ số đó lớn hơn hoặc bằng 5 thì tăng chữ số gạch dưới lên một đơn vị rồi thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

+ Nếu chữ số đó nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên chữ số gạch dưới và thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

Lời giải:

Ta gạch chân chữ số hàng nghìn của dân số thành phố Hồ Chí Minh 8 993 083.

Nhận thấy chữ số hàng trăm là số 0 < 5 nên chữ số hàng nghìn ta giữ nguyên còn các chữ số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị tay đi thay bởi các số 0.

Khi đó, làm tròn số 8 993 083 đến hàng nghìn ta được kết quả là 8 993 000.

Vậy dân số tính đến tháng 1 năm 2021 của thành phố Hồ Chí Minh khi làm tròn đến hàng nghìn là 8 993 000 (người).

Bài 7 trang 45 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Làm tròn đến hàng phần mười giá trị của biểu thức: \(A = \frac{{54,11.6,95}}{{26,15}}\) theo hai cách như sau:

Cách 1: Làm tròn mỗi số trước khi thực hiện phép tính.

Cách 2: Thực hiện phép tính trước rồi làm tròn kết quả nhận được.

Phương pháp:

Cách 1: Làm tròn mỗi số trước khi thực hiện phép tính.

Cách 2: Thực hiện phép tính trước rồi làm tròn kết quả nhận được.

Lời giải:

Cách 1: Làm tròn số 54,11 đến hàng phần mười ta được số 54,1.

Làm tròn số 6,95 đến hàng phần mười ta được số 7.

Làm tròn số 26,15 đến hàng phần mười ta được số 26,2.

Khi đó,

Làm tròn đến chữ số hàng phần mười ta được kết quả là 14,5.

Cách 2: Thực hiện phép tính trước.

Làm tròn đến chữ số hàng phần mười ta thu được kết 14,4.

Bài 8 trang 45 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Kết quả điểm môn Toán của Bích trong học kì 1 như sau:

Điểm đánh giá thường xuyên: 6; 8; 8; 9;

Điểm đánh giá giữa kì: 7;

Điểm đánh giá cuối kì: 10.

Hãy tính điểm trung bình môn Toán của Bích và làm tròn đến hàng phần mười.

Phương pháp:

Điểm trung bình môn = (Điểm TB đánh giá thường xuyên.1 + Điểm đánh giá giữa kì .2 + Điểm đánh giá cuối kì.3):6

Lời giải:

Ta biết rằng điểm môn Toán được tính theo ba hệ số khác nhau.

Điểm đánh giá thường xuyên sẽ là hệ số 1; điểm đánh giá giữa kỳ sẽ là hệ số 2; điểm đánh giá cuối kỳ sẽ là hệ số 3

Điểm trung bình môn Toán của Bích là:

Ta làm tròn đến hàng phần mười số 8,33… thu được kết quả là 8,3.

Vậy điểm trung bình môn Toán của Bích xấp xỉ 8,3.

Hanoi1000.vn

Giải Toán 7 trang 45 Chân trời sáng tạo tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button