Giải bài tậpLớp 7

Giải Toán 7 trang 108, 109 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Hướng dẫn giải Toán 7 trang 108, 109 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1.

Giải bài 5.18, 5.19, 5.20, 5.21 trang 108, 109 SGK Toán lớp 7 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 5.21. Để biểu diễn dữ liệu trong các tình huống sau, em sẽ chọn loại biểu đồ nào?

Bài 5.18 trang 108 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Xem thêm:  Câu 6.2 trang 76 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1

Một nhóm nghiên cứu đã khảo sát về mơ ước nghề nghiệp của các bạn học sinh khối 7 của một tỉnh và thu được kết quả như các biểu đồ Hình 5.37.

a) Lập bảng thống kê về mơ ước nghề nghiệp của các bạn nam, nữ.

b) Liệt kê những nghề có tỉ lệ bạn nữ lựa chọn cao hơn các bạn nam.

c) Một trường Trung học của tỉnh này có 250 học sinh khối 7, gồm 130 bạn nam và 120 bạn nữ, hãy dự đoán số bạn có mơ ước trở thành giáo viên.

Phương pháp:

Xem thêm:  Câu 114 trang 84 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

a)      Quan sát hai biểu đồ và lập bảng thống kê

b)      Quan sát bảng vừa lập ở ý a và trả lời câu hỏi

c)      Muốn tìm a% của b ta tính \(b.\frac{a}{{100}}\)

Lời giải:

a) Bảng thống kê về mơ ước nghề nghiệp của các bạn nam:

Nghề nghiệp  

Bác sĩ

Công an

Giáo viên

Kĩ sư

Nghề khác

Tỉ lệ

33%

27%

13%

20%

7%

Bảng thống kê về mơ ước nghề nghiệp của các bạn nữ:

Nghề nghiệp  

Bác sĩ

Công an

Giáo viên

Kĩ sư

Nghề khác

Tỉ lệ

29%

8%

42%

17%

4%

b) Nghề có tỉ lệ các bạn nữ lựa chọn cao hơn các bạn nam là: Giáo viên.

c) Số bạn nam có mơ ước trở thành giáo viên là: 13% . 130 = .130=16,9≈17 bạn

Số bạn nữ có mơ ước trở thành giáo viên là: 42% . 120 =.120=50,4≈50  bạn.

Số bạn mơ ước trở thành giáo viên là: 50 + 17 = 67 bạn.

Xem thêm:  Giải Toán 7 trang 99 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Vậy số bạn mơ ước trở thành giáo viên là 67 bạn.

Bài 5.19 trang 108 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Cho hai biểu đồ sau:

 

Phương pháp:

– Quan sát biểu đồ và trả lời câu hỏi

– Muốn tìm a% của b ta tính \(b.\frac{a}{{100}}\).

Lời giải:

a) Biểu đồ Hình 5.38a cho biết tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) Việt Nam qua các năm từ 2014 đến 2019

Biểu đồ Hình 5.38b cho biết đóng góp của các khu vực kinh tế vào GDP Việt Nam năm 2019.

b) Năm 2019, GDP của Việt Nam là 261 tỉ đô la, trong đó:

Dịch vụ đóng góp: \(261.\frac{{45}}{{100}} = 117,45\) (tỉ đô la)

Nông nghiệp đóng góp: \(261.\frac{5}{{100}} = 13,05\)(tỉ đô la)

Công nghiệp và xây dựng đóng góp: \(261.\frac{{50}}{{100}} = 130,5\)(tỉ đô la)

Bài 5.20 trang 109 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Biểu đồ đoạn thẳng Hình 5.40 cho biết số dân và dự báo quy mô dân số của Trung Quốc và Ấn Độ đến năm 2050.

Xem thêm:  Giải bài 8.41 trang 54 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Từ biểu đồ trên, em hãy dự đoán:

a) Năm 2020, số dân nước nào lớn hơn, tương ứng là khoảng bao nhiêu tỉ người?

b) Đến khoảng năm nào thì số dân hai nước bằng nhau?

c) Xác định xu thế tăng, giảm dân số của mỗi nước trong quá khứ và trong tương lai.

Phương pháp:

Quan sát biểu đồ và trả lời câu hỏi

Lời giải:

a) Năm 2020, số dân của Trung Quốc lớn hơn, tương ứng 1,44 tỉ người.

b) Đến khoảng năm 2025 thì số dân hai nước bằng nhau.

c) Từ năm 2000 đến năm 2050, số dân của Ấn Độ ở xu hướng tăng nhanh.

Từ năm 2000 đến năm 2030, số dân của Trung Quốc ở xu hướng tăng chậm.

Từ năm 2030 đến năm 2050, số dân của Trung Quốc ở xu hướng giảm.

Bài 5.21 trang 109 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Xem thêm:  Giải Toán 7 trang 36 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Để biểu diễn dữ liệu trong các tình huống sau, em sẽ chọn loại biểu đồ nào?

a) Tỉ lệ đóng góp vào GDP của các thành phần kinh tế ở Việt Nam;

b) Sự thay đổi của giá gạo xuất khẩu từ năm 2010 đến nay.

Phương pháp:

Chọn loại biểu đồ phù hợp: Biểu đồ tròn hoặc biểu đồ đoạn thẳng.

Lời giải:

a) Để biểu diễn tỉ lệ đóng góp vào GDP của các thành phần kinh tế ở Việt Nam thì ta sử dụng biểu đồ hình quạt.

b) Để biểu diễn sự thay đổi giá gạo xuất khẩu từ năm 2010 đến nay thì ta sử dụng biểu đồ đoạn thẳng.

Hanoi1000.vn

Giải Toán 7 trang 108, 109 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button