Giải bài tậpLớp 7

Giải Toán 7 trang 102 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Hướng dẫn giải Toán 7 trang 102 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2.

Giải bài 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25 trang 102 SGK Toán lớp 7 kết nối tri thức tập 2. Bài 10.21. Tính thể tích, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lăng trụ trong hình 10.43.

Bài 10.20 trang 102 SGK Toán 7 tập 2 – Kết nối tri thức

Xem thêm:  Giải Toán 7 trang 30 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Người ta làm một cái hộp có dạng hình hộp chữ nhật bằng bìa với chiều dài 20 cm, chiều rộng 14 cm và chiều cao 15 cm.

a) Tích thể tích của cái hộp.

b) Tính diện tích bìa dùng để làm cái hộp.

Phương pháp:

a = 20 cm, b = 14 cm, h = 15 cm

a) V = a.b.h

b)Sbìa dùng = Sxp + 2Sđáy = Cđáy.h + 2a.b = 2 (a + b).h + 2ab.

Lời giải:

a) Thể tích của hộp là :

  20. 14. 15 = 4200 (cm3)

b) Diện tích bìa để làm hộp tương ứng với diện tích xung quanh và diện tích 2 mặt đáy của hình hộp chữ nhật

Xem thêm:  Giải Toán 7 trang 98, 99 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Diện tích bìa dùng làm hộp là:

 2. ( 14 + 20 ). 15 + 2. 20. 14  =  1580 (cm2)

Bài 10.21 trang 102 SGK Toán 7 tập 2 – Kết nối tri thức

Tính thể tích, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lăng trụ trong hình 10.43.

Phương pháp:

Sxq = Cđáy.h

Stp = Sxq + 2Sđáy

V = Sđáy.h

Lời giải:

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là :

 2. (4 + 9). 9 =  234 

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

 234 + 2 .  9 . 4 = 306

Thể tích hình hộp chữ nhật là: 

  9 . 4 . 9 = 324

Diện tích xung quanh hình lăng trụ là :

 20 . ( 5 + 12 + 13 ) = 600 

Diện tích toàn phần hình lăng trụ là:

Thể tích hình hộp chữ nhật là: 

Bài 10.22 trang 102 SGK Toán 7 tập 2 – Kết nối tri thức

Người ta xếp một số viên gạch dạng hình hộp chữ nhật tạo thành một khối hình lập phương cạnh 20 cm như hình 10.44.

a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của khối hình lập phương.

Xem thêm:  Câu 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

b) Tìm kích thước mỗi viên gạch.

Phương pháp:

Cạnh a = 20 cm

a)

Sxq = Cđáy.h = 4a.a = 4a2

Stp = Sxq + 2Sđáy = 4a2 + 2a2 = 6a2

Lời giải:

a) Diện tích xung quanh khối gạch hình lập phương là :

 4 . 202  = 1600 (cm2)

Diện tích mặt đáy của khối gạch hình lập phương là :

  20 . 20 = 400 (cm2)

Diện tích toàn phần của khối gạch hình lập phương là: 

  1600 + 2 . 400 = 2400 (cm2)

b) Theo hình vẽ ta thấy chiều rộng của viên gạch hình hộp chữ nhật bằng  cạnh hình lập phương

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

   20 : 2=10 (cm)

 Chiều cao của viên gạch bằng  cạnh hình lập phương 

  Chiều cao của viên gạch là:

   20 : 4 = 5 (cm)

Vậy mỗi viên gạch có kích thước là: chiều dài 20cm, chiều rộng 10cm, chiều cao 5cm.

Bài 10.23 trang 102 SGK Toán 7 tập 2 – Kết nối tri thức

Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m , chiều rộng 4 m và chiều cao 3 m. Người ta muốn lăn sơn tường và trần nhà . Hỏi diện tích cần lăn sơn bao nhiêu mét vuông, biết rằng  tổng diện tích các cửa bằng 5,8 m?

Xem thêm:  Giải Toán 7 trang 21 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Phương pháp:

-Tính diện tích xung quanh

-Tính diện tích trần nhà

-Diện tích cần lăn sơn = (Sxq + Strần nhà ) – Scửa

Lời giải:

Diện tích xung quanh căn phòng đó là :

  2 . ( 5 + 4 ). 3 = 21 (m2)

Diện tích toàn phần căn phòng đó là : 

  21 + 2 . 5 . 4 = 61 (m2)

 Diện tích cần lăn sơn là diện tích toàn phần của căn phòng trừ đi diện tích các cửa, nên diện tích lăn sơn là:

 61 – 5,8 = 55,2 (m2)

Bài 10.24 trang 102 SGK Toán 7 tập 2 – Kết nối tri thức

Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật làm bằng kính (không có nắp) có chiều dài 80 cm, chiều rộng 50 cm, chiều cao 45 cm. Mực nước ban đầu trong bể cao 35 cm. 

a) Tính diện tích kính dùng để làm bể cá đó 

b) Người ta cho vào bể một hòn đá trang trí chìm hẳn trong nước thì mực nước của bể dâng lên thành 37,5 cm. Tính thể tích hòn đá.

Xem thêm:  Giải Toán 7 trang 14 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Phương pháp:

a) Skính = Sxq + Sđáy = 2.(a + b).h + a.b

b)

-Tính chiều cao tăng thêm của mực nước

– Vhòn đá = Sđáy.htăng thêm

Lời giải:

a) Diện tích xung quanh bể cá là:

 2 . (80 + 50) . 45 = 11700 (cm2)

Diện tích kính cần dùng để làm bể cá là diện tích xung quanh và diện tích một mặt đáy của hình hộp chữ nhật, nên diện tích kính cần dùng là:

 11700 + ( 80 . 50) = 15700 (cm2)

b) 

Chiều cao tăng thêm của mực nước là : 

 37,5 – 35 = 2,5 (cm)

 Thể tích lượng nước dâng lên sau khi ném hòn đá vào sẽ bằng với thể tích của hòn đá, nên thể tích của hòn đá là :

 4000 x 2,5 = 10000 (cm3)

Bài 10.25 trang 102 SGK Toán 7 tập 2 – Kết nối tri thức

Một chiếc cốc có dạng hình trụ, chứa đầy nước. Hỏi nếu bỏ vào cốc 5 viên đá dạng hình lập phương có cạnh 2 cm thì lượng nước trào ra ngoài là bao nhiêu?

Phương pháp:

-Tính thể tích 1 viên đá

-Tính tổng thể tích 5 viên đá

Lời giải:

Thể tích của một viên đá là :

23 = 8 (cm3)

Tổng thể tích của 5 viên đá là :

8 . 5 = 40 (cm3)

Thể tích của 5 viên đá sẽ bằng thể tích lượng nước dâng lên sau khi cho đá vào

=> Lượng nước tràn ra sẽ là 80 (cm3) nước.

Hanoi1000.vn

Giải Toán 7 trang 102 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button