Giáo dục

Giải Câu 62 Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

Giải Câu 62 Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

Câu 62: Trang 91 – SGK Toán 9 tập 2

a) Vẽ tam giác (ABC) cạnh (a = 3cm).

b) Vẽ đường tròn ((O;R)) ngoại tiếp tam giác đều (ABC). Tính (R).

c) Vẽ đường tròn ((O;r)) nội tiếp tam giác đều (ABC). Tính (r).

d) Vẽ tiếp tam giác đều (IJK) ngoại tiếp đường tròn ((O;R)).

Bài làm:

Giải Câu 62 Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

a) Vẽ tam giác đều (ABC) có cạnh bằng (3cm) (dùng thước có chia khoảng và compa)

b) Tâm (O) của đường tròn ngoại tiếp tam giác đều (ABC) là giao điểm của ba đường trung trực (đồng thời là ba đường cao, ba trung tuyến, ba phân giác của tam giác đều (ABC)).

Ta có:  (R= OA =) (frac{2}{3})(AA’) = (frac{2}{3}). (frac{ABsqrt{3}}{2}) = (frac{2}{3}) . (frac{3sqrt{3}}{2}) = (sqrt3 (cm)).

c) Đường tròn nội tiếp ((O;r)) tiếp xúc ba cạnh của tam giác đều (ABC) tại các trung điểm (A’, B’, C’) của các cạnh.

          (r = OA’ = )(frac{1}{3})( AA’) =(frac{1}{3}) (frac{3sqrt{3}}{2}) = (frac{sqrt{3}}{2}(cm))

d) Vẽ các tiếp tuyến với đường tròn ((O;R)) tại (A,B,C). Ba tiếp tuyến này cắt nhau tại (I, J, K). Ta có (∆IJK) là tam giác đều ngoại tiếp ((O;R)).

Câu hỏi Giải Câu 62 Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button
>
>