Giáo dục

Giải câu 1 bài: Phương trình mặt phẳng

Giải câu 1 bài: Phương trình mặt phẳng

Câu 1: Trang 80 – sgk hình học 12

Viết phương trình mặt phẳng:

a) Đi qua điểm M(1; -2; 4) và nhận $overrightarrow{n}=(2;3;5)$ làm vectơ pháp tuyến.

b) Đi qua điểm A(0 ; -1 ; 2) và song song với giá của các vectơ $overrightarrow{u}=(3;2;1)$ và $overrightarrow{u}=(-3;0;1)$

c) Đi qua ba điểm A(-3 ; 0 ; 0), B(0 ; -2 ; 0) và C(0 ; 0 ; -1).

Bài làm:

a) Phương trình mặt phẳng đi qua điểm M(1; -2; 4) và nhận $overrightarrow{n}=(2;3;5)$ làm vectơ pháp tuyến có dạng:

Xem thêm:  Tý cho rằng "sợi dây kéo diều xuống", nhưng theo em, sợi dây diều kéo diều xuống hay giúp diều bay cao? Vì sao?

$2(x – 1) + 3(x +2) + 5(z – 4) = 0 <=> (P) : 2x + 3y + 5z -16 = 0$

b) Ta có: $overrightarrow{n}=[overrightarrow{u},overrightarrow{v}]=(2;-6;6)$

=> Phương trình mặt phẳng đi qua điểm A(0 ; -1 ; 2) và nhận $overrightarrow{n}=(2;-6;6)$ làm vectơ pháp tuyến có dạng:

$2(x – 0) – 6(y + 1) + 6(z – 2) = 0  <=> (Q) 😡 – 3y + 3z – 9 = 0$

Xem thêm:  Hiện tượng cộng hưởng là gì? Nêu điều kiện để có cộng hưởng. Cho một ví dụ.

c) Gọi (T) là mặt phẳng qua A, B, C.

=> $overrightarrow{AB},overrightarrow{AC}$ là vectơ chỉ phương của (T)

=> $overrightarrow{n}=[overrightarrow{AB}.overrightarrow{AC}]=(2;3;6)$

=> phương trình mặt phẳng (T) có dạng: $2x + 3y + 6z + 6 = 0$.

Câu hỏi Giải câu 1 bài: Phương trình mặt phẳng được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button