Giải bài tậpLớp 4

Giải Bài tự kiểm tra trang 117, 118 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 Phần 1 và câu 1, 2 Phần 2 bài 175 trang 117, 118 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 2. Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 64m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính diện tích của mảnh đất đó.

Phần 1. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1. Giá trị của chữ số 8 trong số 985 672 là:

A. 8                               B. 800

C. 8000                          D   80 000

2. Đã tô đậm \(\frac{3}{5}\)  hình tròn nào 

3. Cho phép cộng: \(\frac{4}{5} + \frac{4}{5}\) . Cách tính nào đúng?

A. \(\frac{4}{5} + \frac{4}{5} = \frac{{4 + 4}}{{5 + 5}}\)

B. \(\frac{4}{5} + \frac{4}{5} = \frac{4}{{5 + 5}}\)

C.  \(\frac{4}{5} + \frac{4}{5} = \frac{{4 + 4}}{5}\)

D. \(\frac{4}{5} + \frac{4}{5} = \frac{{4 \times 5 + 4 \times 5}}{5}\)

4. Phân số \(\frac{5}{6}\) bằng phân số nào dưới đây:

A. \(\frac{{20}}{{18}}\)                                            B.\(\frac{{20}}{{24}}\)                            

C. \(\frac{{24}}{{20}}\)                                            D.\(\frac{{18}}{{20}}\)

5. Một phòng học hình chữ nhật có chiều rộng khoảng:

A. 5dm                                 B. 50m

C. 5 mm                               D  . 5 m

Phần 2.

1. Tính

a) \(\frac{9}{{16}} – \frac{3}{8} = \)

b) \(\frac{5}{9} \times \frac{3}{8} = \)

c) \(\frac{5}{6} + \frac{9}{{12}}:\frac{{18}}{5} = \)

d) \(\frac{1}{2}:\frac{1}{2}:\frac{1}{2} = \)

2. Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 64m, chiều rộng bằng \(\frac{3}{5}\) chiều dài. Tính diện tích của mảnh đất đó.

Lời giải chi tiết

Phần 1.

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án D A C B D

Phần 2.

1.

a) \(\frac{9}{{16}} – \frac{3}{8} = \frac{9}{{16}} – \frac{{3 \times 2}}{{8 \times 2}} = \frac{9}{{16}} – \frac{6}{{16}} = \frac{3}{{16}}\)

b) \(\frac{5}{9} \times \frac{3}{8} = \frac{{5 \times 3}}{{9 \times 8}} = \frac{5}{{24}}\)

c) \(\frac{5}{6} + \frac{9}{{12}}:\frac{{18}}{5} = \frac{5}{6} + \frac{9}{{12}} \times \frac{5}{{18}} = \frac{5}{6} + \frac{5}{{24}} = \frac{{25}}{{24}}\)

d) \(\frac{1}{2}:\frac{1}{2}:\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{2}{1} \times \frac{2}{1} = 2\)

2.

Tóm tắt

Mảnh đất hình chữ nhật có:

Nửa chu vi: 64m

Chiều rộng bằng \(\frac{3}{5}\) chiều dài

Diện tích:….m2

Bài giải

Theo bài toán tổng số phần bằng nhau:

3 + 5 = 8 (phần)

Chiều dài mảnh đất là:

64 : 8 × 5 = 40 (m)

Chiều rộng mảnh đất là:

64 – 40 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất là:

40 × 24 = 960 (m2)

Đáp số: 960 (m2)

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 4 – Xem ngay

Bài tự kiểm tra trang 117, 118 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button