Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 9.53 trang 91, 92 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Một túi đen đựng 2 quả bóng xanh, 4 quả bóng màu vàng và 1 quả bóng màu đỏ (có cùng kích thước). Nam lấy một quả bóng mà không nhìn vào túi.

Câu hỏi:

Một túi đen đựng 2 quả bóng xanh, 4 quả bóng màu vàng và 1 quả bóng màu đỏ (có cùng kích thước). Nam lấy một quả bóng mà không nhìn vào túi.

a) Quả bóng Nam lấy ra có thể có màu gì?

b) Em hãy lấy một quả bóng từ túi đó 20 lần, sau mỗi lần ghi lại xem quả bóng lấy được có màu gì rồi trả bóng lại túi trước khi lấy lần sau. Hoàn thiện bảng sau:

Màu bóng

Xanh

Vàng

Đỏ

Số lần

 

 

 

c) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng số liệu trên.

d) Quả bóng lấy ra có màu gì là hay gặp nhất? Ít gặp nhất?

e) Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau: “Quả bóng lấy ra có màu  xanh”, “Quả bóng lấy ra có màu vàng”, “Quả bóng lấy ra có màu đỏ”.

Lời giải:

a) Nam lấy ra một quả bóng trong một túi có gồm các quả bóng có 3 màu: xanh, vàng, đỏ.

Vậy quả bóng lấy ra có thể có màu xanh, đỏ hoặc vàng.

b) Làm thí nghiệm: Một túi đen đựng 2 quả bóng xanh, 4 quả bóng màu vàng và 1 quả bóng màu đỏ (có cùng kích thước). Lấy một quả bóng từ túi đó 20 lần, sau mỗi lần ghi lại xem quả bóng lấy được có màu gì rồi trả bóng lại túi trước khi lấy lần sau.

Đối với mỗi người làm thí nghiệm sẽ có các kết quả khác nhau.

Chẳng hạn: Lấy một quả bóng từ túi đó 20 lần, ta thu được: 

Em có thể tham khảo bảng sau:

Màu bóng

Xanh

Vàng

Đỏ

Số lần

6

12

2

c) 

d) Các cột biểu diễn số lần lấy được các màu bóng. So sánh chiều cao các cột, ta thấy cột màu vàng cao nhất và cột màu đỏ thấp nhất. 

Vậy quả bóng lấy ra có màu vàng là hay gặp nhất và màu đỏ là ít gặp nhất.

e)

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Quả bóng lấy ra có màu xanh” là:

\(\frac{5}{{20}} = 25\% \)

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Quả bóng lấy ra có màu vàng” là:

\(\frac{{12}}{{20}} = 60\% \)

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Quả bóng lấy ra có màu đỏ” là:

\(\frac{3}{{20}} = 15\% \)

Hanoi1000.vn

Giải bài 9.53 trang 91, 92 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button