Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 9.51 trang 91 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình khảo sát loại quả yêu thích của các bạn trong lớp và thu được kết quả như bảng thống kê sau:

Câu hỏi:

Bình khảo sát loại quả yêu thích của các bạn trong lớp và thu được kết quả như bảng thống kê sau:

a) Em hãy giúp Bình lập phiếu khảo sát để thu được dữ liệu trong bảng thống kê trên.

b) Vẽ biểu đồ biểu diễn bảng thống kê này. Giải thích tại sao lựa chọn biểu đồ đó.

c) Loại quả nào được các bạn yêu thích nhất, được các bạn nam yêu thích nhất, được các bạn nữ yêu thích nhất?

Lời giải:

a) Phiếu khảo sát cần có đủ mục thông tin cần thu thập.

Trong bảng trên có những thông tin cần thu thập là:

– Bạn đó là nam hay nữ?

– Loại quả mà bạn đó yêu thích nhất? (chỉ chọn một loại).

Phiếu khảo sát có thể như sau:

b) Ta chọn biểu đồ cột kép vì ta muốn so sánh sự yêu thích các loại quả của các bạn nam và nữ trong lớp.

* Các bước vẽ biểu đồ cột kép:

Bước 1: Vẽ hai trục ngang và dọc vuông góc với nhau

– Trục ngang ghi danh sách các loại quả

– Trục dọc: căn cứ vào giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất, ta chọn các khoảng cách đều nhau và đều bằng 2.

Bước 2: Tại vị trí từng đối tượng trên trục ngang, vẽ 2 cột hình chữ nhật

– Cách đều nhau

– Có cùng chiều rộng

– Có chiều cao thể hiện số bạn yêu thích các loại quả, tương ứng với khoảng chia trên trục dọc.

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ

– Tô màu hoặc gạch chéo để phân biệt hai cột trong cột kép

– Ghi tên biểu đồ: Loại quả yêu thích của các bạn.

– Ghi tên các trục và số liệu tương ứng trên mỗi cột:

+ Trục ngang: các loại quả

+ Trục dọc: số bạn yêu thích các loại quả.

* Biểu đồ thể hiện loại quả yêu thích của các bạn trong lớp như sau:

c) Cột bên trái thể hiện số bạn nam yêu thích các loại quả. Ta thấy cột bên trái của quả nho là cột cao nhất.

Do đó, các bạn nam lựa chọn quả nho nhiều nhất.

Cột bên phải thể hiện số bạn nữ yêu thích các loại quả. Ta thấy cột bên phải của quả táo là cột cao nhất.

Do đó, các bạn nữ lựa chọn quả táo nhiều nhất.

Số các bạn thích quả táo là: 3 + 6 = 9 (quả)

Số các bạn thích quả cam là: 6 + 5 = 11 (quả)

Số các bạn thích quả bưởi là: 1 + 2 = 3 (quả)

Số các bạn thích quả nho là: 7 + 3 = 10 (quả)

Số các bạn thích các loại quả khác là: 2 + 2 = 4 (quả)

Khi đó, số các bạn thích quả táo, cam, bưởi, nho, các loại khác lần lượt là: 9; 11; 3; 10; 4.

Do đó quả cam được nhiều bạn yêu thích nhất.

Vậy quả cam được các bạn yêu thích nhất, quả nho được các bạn nam yêu thích nhất, quả táo được các bạn nữ yêu thích nhất.

Hanoi1000.vn

Giải bài 9.51 trang 91 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button