Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 9.30 trang 79, 80 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Năm 2019, dân số Hà Nội là bao nhiêu người? Bao nhiêu người ở thành thị, bao nhiêu người ở nông thôn? b) Có bao nhiêu tỉnh, thành phố có số dân ở nông thôn lớn hơn số dân ở thành thị? Đó là những tỉnh, thành phố nào?

Câu hỏi:

Cho biểu đồ cột kép sau:

a) Năm 2019, dân số Hà Nội là bao nhiêu người? Bao nhiêu người ở thành thị, bao nhiêu người ở nông thôn?

b) Có bao nhiêu tỉnh, thành phố có số dân ở nông thôn lớn hơn số dân ở thành thị? Đó là những tỉnh, thành phố nào?

c) Lập bảng thống kê tổng số dân của các tỉnh, thành phố.

Lời giải:

a) Dân số Hà Nội năm 2019:

– Ở thành thị là 4 000 nghìn người;

– Ở nông thôn là 4 093 nghìn người.

Do đó, tổng dân số Hà Nội năm 2019 là:

4 000 + 4 093 = 8 093 (nghìn người)

Vậy năm 2019, dân số Hà Nội là 8 093 nghìn người. Trong đó, có 4 000 nghìn người ở thành thị và 4 093 nghìn người ở nông thôn.

b) Trong biểu đồ trên, ở các năm cột bên trái biểu diễn số dân ở thành thị và cột bên phải biểu thị số dân ở nông thôn.

– Ở Hà Nội: cột bên phải cao hơn cột bên trái hay số dân ở nông thôn lớn hơn số dân ở thành thị.

– Ở Hải Phòng: cột bên phải cao hơn cột bên trái hay số dân ở nông thôn lớn hơn số dân ở thành thị.

– Ở Hưng Yên: cột bên phải cao hơn cột bên trái hay số dân ở nông thôn lớn hơn số dân ở thành thị.

– Ở Hà Giang: cột bên phải cao hơn cột bên trái hay số dân ở nông thôn lớn hơn số dân ở thành thị.

– Ở Bắc Kạn: cột bên phải cao hơn cột bên trái hay số dân ở nông thôn lớn hơn số dân ở thành thị.

– Ở Đà Nẵng: cột bên phải thấp hơn cột bên trái hay số dân ở nông thôn nhỏ hơn số dân ở thành thị.

Vậy có 5 tỉnh, thành phố có số dân ở nông thôn lớn hơn số dân ở thành thị. Đó là: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Bắc Kạn.

c) Số dân năm 2019 của các tỉnh, thành phố:

Số dân của Hà Nội là: 

4 000 + 4 093 = 8 093 (nghìn người)

Số dân của Hải Phòng là: 

927 + 1 106 = 2 033 (nghìn người)

Số dân của Hưng Yên là: 

207 + 1 049 = 1 256 (nghìn người)

Số dân của Hà Giang là: 

137 + 721 = 858 (nghìn người)

Số dân của Bắc Kạn là:

66 + 249 = 315 (nghìn người)

Số dân của Đà Nẵng là: 

995 + 147 = 1 142 (nghìn người)

Ta có thống kê tổng số dân của các tỉnh, thành phố năm 2019 như sau:

Tỉnh, thành phố

Hà Nội

Hải Phòng

Hưng Yên

Hà Giang

Bắc Kạn

Đà Nẵng

Số dân 

(nghìn người)

8 093

2 033

1 256

858

315

1 142

Hanoi1000.vn

Giải bài 9.30 trang 79, 80 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button