Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 9.27 trang 75 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Biểu đồ cột dưới đây biểu diễn số lượng vé bán được với các mức giá khác nhau của một buổi hòa nhạc. a) Tổng số vé bán được là bao nhiêu? b) Tổng số tiền bán vé thu được là bao nhiêu? c) Nếu nhà hát có 2 000 ghế thì số vé bán được chiếm bao nhiêu phần trăm?

Câu hỏi:

Biểu đồ cột dưới đây biểu diễn số lượng vé bán được với các mức giá khác nhau của một buổi hòa nhạc.

a) Tổng số vé bán được là bao nhiêu?

b) Tổng số tiền bán vé thu được là bao nhiêu?

c) Nếu nhà hát có 2 000 ghế thì số vé bán được chiếm bao nhiêu phần trăm?

Phương pháp:

Đọc biểu đồ

a) Tính tổng số vé bán được

b) Số tiền  = số vé. Giá vé

c) Tổng số vé bán được : tổng số ghế .100%

Lời giải:

a) Tổng số vé bán được là:

700 + 500 + 300 + 100 + 100 = 1 700 (vé)

b) Số tiền  = Số vé . Giá vé

Số tiền thu được khi bán loại vé 100 nghìn đồng là:

700 . 100 = 70 000 (nghìn đồng)

Số tiền thu được khi bán loại vé 150 nghìn đồng là:

500 . 150 = 75 000 (nghìn đồng)

Số tiền thu được khi bán loại vé 200 nghìn đồng là:

300 . 200 = 60 000 (nghìn đồng)

Số tiền thu được khi bán loại vé 500 nghìn đồng là:

100 . 500 = 50 000 (nghìn đồng)

Số tiền thu được khi bán loại vé 1 triệu đồng là:

100 . 1 = 100 (triệu đồng) = 100 000 (nghìn đồng)

Tổng số tiền bán vé thu được từ các loại vé là:

70 000 + 75 000 + 60 000 + 50 000 + 100 000 = 355 000 (nghìn đồng) = 355 000 000 (đồng)

Vậy tổng số tiền bán vé thu được là 355 000 000 đồng.

Nếu nhà hát có 2 000 ghế thì phần trăm số vé bán được so với tổng số ghế là: 

Vậy nếu nhà hát có 2 000 ghế thì số vé bán được chiếm 85%.

Hanoi1000.vn

Giải bài 9.27 trang 75 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button