Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 9.25 trang 75 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bảng dưới đây cho biết thời gian An dành cho một số hoạt động trong ngày. Vẽ biểu đồ cột biểu diễn số liệu trên.

Câu hỏi:

Bảng dưới đây cho biết thời gian An dành cho một số hoạt động trong ngày:

Hoạt động

Ngủ

Chơi thể thao

Học

Xem ti vi

Ăn

Thời gian(giờ)

8,5

2

8

2

3

Vẽ biểu đồ cột biểu diễn số liệu trên.

Phương pháp:

Các bước vẽ biểu đồ cột:

Bước 1: Vẽ 2 trục ngang và dọc vuông góc với nhau

+ Trục ngang ghi danh sách đối tượng

+ Trục dọc: chọn khoảng chia thích hợp với dữ liệu và ghi ở các vạch chia

Bước 2: Tại vị trí các đối tượng trên trục ngang, vẽ các cột hình chữ nhật

+ Cách đều nhau

+ Có cùng chiều rộng

+ Có chiều cao thể hiện số liệu của các đối tượng, tương ứng với khoảng chia  trên trục dọc

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ

+ Ghi tên biểu đồ

+ Ghi tên các trục và số liệu tương ứng trên mỗi cột( nếu cần)

Lời giải:

Các bước vẽ biểu đồ cột:

Bước 1: Vẽ hai trục ngang và dọc vuông góc với nhau

– Trục ngang ghi các hoạt động trong ngày

– Trục dọc: ở trong bảng có giá trị lớn nhất là 8,5 giờ (ngủ) và nhỏ nhất là 2 giờ (xem ti vi)

Ta chọn khoảng chia cách đều là 1.

Bước 2: Tại vị trí các đối tượng trên trục ngang, vẽ các cột hình chữ nhật

– Cách đều nhau

– Có cùng chiều rộng

– Có chiều cao thể hiện thời gian thực hiện các hoạt động trong ngày của An, tương ứng với khoảng chia  trên trục dọc.

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ

– Ghi tên biểu đồ: Hoạt động trong ngày của An

– Ghi tên các trục và số liệu tương ứng trên mỗi cột:

+ Trục ngang: các hoạt động

+ Trục dọc: thời gian.

Ta được biểu đồ thời gian An dành cho một số hoạt động trong ngày như sau:

Hanoi1000.vn

Giải bài 9.25 trang 75 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button