Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 8 trang 34 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Theo số liệu của Bộ Công Thương, 8 tháng đầu năm 2020 Việt Nam xuất khẩu được khoảng 9/2 triệu tấn gạo với tổng giá trị 251 triệu USD.

Bài 8 trang 34 – SBT Toán 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Theo số liệu của Bộ Công Thương, 8 tháng đầu năm 2020 Việt Nam xuất khẩu được khoảng \(\frac{9}{2}\) triệu tấn gạo với tổng giá trị 251 triệu USD. So sánh thấy, khối lượng này bằng \(\frac{{983}}{{1000}}\) khối lượng cùng kì 8 tháng đầu năm 2019 và giá trị tính theo USD bằng \(\frac{{1104}}{{1000}}\) giá trị cùng kì 8 tháng đầu năm 2019. Tìm phân số biểu thị chênh lệch giữa khối lượng gạo xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm 2020 so với cùng kì năm 2019 và số chênh lệch giữa hai giá trị tính theo USD tương ứng.

Trả lời:

Do \(\frac{{983}}{{1000}}\) khối lượng gạo xuất khẩu  trong 8 tháng đầu năm 2019 là \(\frac{9}{2}\)triệu tấn, nên quy về tìm một số biết \(\frac{{983}}{{1000}}\) của nó là \(\frac{9}{2}\).

Vậy khối lượng gạo xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm 2019 là:

\(\frac{9}{2}:\frac{{983}}{{1000}} = \frac{{4500}}{{983}}\)( triệu tấn)

Do giá trị 251 triệu USD bằng \(\frac{{1104}}{{1000}}\) giá trị cùng kì 8 tháng đầu năm 2019, nên quy về tìm một số biết \(\frac{{1104}}{{1000}}\) của nó là 251.

Vậy giá trị xuất khẩu gạo trong 8 tháng đầu năm 2019 là:

\(251:\frac{{1104}}{{1000}} = \frac{{31375}}{{138}}\)(triệu USD)

Chênh lệch về khối lượng gạo xuất khẩu giữa 8 tháng đầu năm 2020 so với cùng kì năm 2019 là:

\(\frac{9}{2} – \frac{{4500}}{{983}} = \frac{{ – 153}}{{1966}}\)( triệu tấn)

Chênh lệch về giá trị xuất khẩu gạo giữa 8 tháng đầu năm 2020 so với cùng kì năm 2019 là:

\(251 – \frac{{31375}}{{138}} = \frac{{3263}}{{138}}\)(triệu USD)

Hanoi1000.vn

Giải bài 8 trang 34 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button