Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 8 trang 29 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Một người góp vốn với một số người bạn để kinh doanh. Trong ba tháng đầu người đó dùng phân số để tính tiền lãi và nhận được kết quả như sau:

Bài 8 trang 29 – SBT Toán 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Một người góp vốn với một số người bạn để kinh doanh. Trong ba tháng đầu người đó dùng phân số để tính tiền lãi và nhận được kết quả như sau:

– Tháng thứ nhất lãi được \(\frac{{ – 7}}{4}\)triệu đồng.

– Tháng thứ hai lãi được \(\frac{2}{5}\)tiền lãi của tháng thứ nhất.

– Tháng thứ ba, người đó lãi được \(\frac{{25}}{8}\) triệu đồng.

a) Phân số \(\frac{{ – 7}}{4}\) chỉ số tiền lãi (triệu đồng) ở tháng thứ nhất cho biết việc kinh doanh ở tháng thứ nhất thuận lợi hay không thuận lợi?

b) Tính số tiền lãi người đó nhận được sau 3 tháng tham gia kinh doanh.

Trả lời:

a) Vì \(\frac{{ – 7}}{4} < 0\)nên phân số \(\frac{{ – 7}}{4}\) chỉ số tiền lãi (triệu đồng) ở tháng thứ nhất cho biết thực chất tháng đầu đã lỗ, nghĩa là tháng thứ nhất kinh doanh không thuận lợi.

b) Số tiền lãi người đó nhận được ở tháng thứ hai là:

\(\frac{2}{5}.\frac{{ – 7}}{4} = \frac{{ – 7}}{{10}}\)(triệu đồng)

Vậy tổng số tiền lãi người đó nhận được sau 3 tháng tham gia kinh doanh là:

\(\frac{{ – 7}}{4} + \frac{{ – 7}}{{10}} + \frac{{25}}{8} = \frac{{27}}{{40}}\)( triệu đồng) \( = \frac{{27}}{{40}}.1\;000\;000\)(đồng) \( = 675\;000\) (đồng)

Vậy số tiền lãi người đó nhận được sau 3 tháng tham gia kinh doanh là 675 000 đồng.

Hanoi1000.vn

Giải bài 8 trang 29 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button