Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 8 trang 21 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Có bốn máy gặt hết lúa trên một cánh đồng. Trong đó, máy thứ nhất gặt được 4/15 cánh đồng, máy gặt hai gặt được 1/6 cánh đồng và máy thứ ba gặt được 2/5 cánh đồng. Viết phân số biểu thị phần cánh đồng máy thứ tư đã gặt.

Bài 8 trang 21 – SBT Toán 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Có bốn máy gặt hết lúa trên một cánh đồng. Trong đó, máy thứ nhất gặt được \(\frac{4}{{15}}\) cánh đồng, máy gặt hai gặt được \(\frac{1}{6}\) cánh đồng và máy thứ ba gặt được \(\frac{2}{5}\)cánh đồng. Viết phân số biểu thị phần cánh đồng máy thứ tư đã gặt.

Phương pháp:

Bước 1: Tính phần cách đồng mà 3 máy gặt đầu gặt được.

Bước 2: Vì bốn máy gặt hết một cánh đồng, nên phần còn lại của cánh đồng chính là phần cánh đồng mà máy thứ 4 đã gặt.

Trả lời:

Để tìm phân số biểu thị phần cánh đồng máy thứ tư đã gặt, ta làm như sau:

Bước 1: Tính số phần cánh đồng mà cả ba máy (máy thứ nhất, máy thứ hai và máy thứ ba) đã gặt được.

Bước 2: Vì bốn máy gặt hết một cánh đồng, nên phần còn lại của cánh đồng chính là phần cánh đồng mà máy thứ 4 đã gặt.

Ba máy gặt đầu gặt được: 

\(\frac{4}{{15}} + \frac{1}{6} + \frac{2}{5} = \frac{8}{{30}} + \frac{5}{{30}} + \frac{{12}}{{30}} = \frac{{25}}{{30}} = \frac{5}{6}\) (cánh đồng).

Vậy phần cánh đồng mà máy thứ tư đã gặt là: \(1 – \frac{5}{6} = \frac{1}{6}\) cánh đồng.

Hanoi1000.vn

Giải bài 8 trang 21 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button