Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 8 trang 12 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Dùng phân số với mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị phần tô màu trong mỗi hình vẽ sau:

Bài 8 trang 12 – SBT Toán 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Dùng phân số với mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị phần tô màu trong mỗi hình vẽ sau:

Phương pháp:

Biểu thị phần tô màu bằng phân số, sau đó rút gọn phân số sao cho mẫu số thu được là số dương và nhỏ nhất có thể.

Trả lời:

Để biểu thị phần tô màu trong hình vẽ bằng phân số với mẫu số dương nhỏ nhất ta thực hiện như sau:

Bước 1: Biểu thị phần tô màu trong hình vẽ bằng phân số.

Bước 2: Rút gọn phân số đó sao cho mẫu số thu được là số dương và nhỏ nhất (hay là rút gọn phân số đó về phân số tối giản có mẫu số dương).

Trong hình a là hình chữ nhật được chia thành 40 ô vuông, tô màu 30 ô vuông. Phân số biểu thị phần tô màu trong hình vẽ là \(\frac{{30}}{{40}}\).

Rút gọn phân số về phân số tối giản có mẫu số dương: \(\frac{{30}}{{40}} = \frac{{30:10}}{{40:10}} = \frac{3}{4}.\)

Vậy phân số với mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị phần tô màu trong mỗi hình a là \(\frac{{3}}{{4}}\).

Trong hình b là hình chữ nhật được chia thành 40 ô vuông, tô màu 25 ô vuông. Phân số biểu thị phần tô màu trong hình vẽ là \(\frac{{25}}{{40}}\).

Rút gọn phân số về phân số tối giản có mẫu số dương: \(\frac{{25}}{{40}} = \frac{{25 : 5}}{{40 : 5}} = \frac{5}{8}.\).

Vậy phân số với mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị phần tô màu trong mỗi hình a là \(\frac{{5}}{{8}}\).

Hanoi1000.vn

Giải bài 8 trang 12 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button