Giáo dục

Giải bài 8 Ôn tập cuối năm sgk Đại số 10 trang 160

Giải bài 8 Ôn tập cuối năm sgk Đại số 10 trang 160

Bài 8: trang 161 sgk Đại số 10

Rút gọn các biểu thức sau:

a) ({{1 + sin 4a – cos 4a} over {1 + cos 4a + sin 4a}})

b) ({{1 + cos a} over {1 – cos a}}{tan ^2}{a over 2} – {cos ^2}a)

c) ({{cos 2x – sin 4x – cos 6x} over {cos 2x + sin 4x – cos 6x}})

Bài làm:

a)

(eqalign{
& {{1 + sin 4a – cos 4a} over {1 + cos 4a + sin 4a}} = {{2{{sin }^2}2a + 2sin 2acos 2a} over {2{{cos }^2}2a + 2sin 2acos 2a}} cr 
& = {{2sin 2a(sin 2a + cos 2a)} over {2cos 2a(sin 2a + cos 2a)}} = tan 2a cr} )

b) 

(eqalign{
& {{1 + cos a} over {1 – cos a}}{tan ^2}{a over 2} – {cos ^2}a = {{2{{cos }^2}{a over 2}} over {2{{sin }^2}{a over 2}}}.{{2{{sin }^2}{a over 2}} over {2{{cos }^2}{a over 2}}} – {cos ^2}{a over 2} cr 
& = 1 – {cos ^2}{a over 2} = {sin ^2}{a over 2} cr} )

c) 

(eqalign{
& {{cos 2x – sin 4x – cos 6x} over {cos 2x + sin 4x – cos 6x}} = {{(cos2x – cos 6x) – sin4x} over {(cos2x – cos 6x) + sin4x}} cr 
& = {{-2sin {{2x + 6x} over 2}sin {{6x – 2x} over 2} – sin 4x} over {-2sin {{2x + 6x} over 2}sin {{2x – 6x} over 2} + sin 4x}} cr 
& = {{2sin 2x – 1} over {2sin 2x + 1}} cr} )

Câu hỏi Giải bài 8 Ôn tập cuối năm sgk Đại số 10 trang 160 được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button