Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 7.19 trang 31 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn Nam tính giá trị của biểu thức (3,95 + 4,81). 4,71 được kết quả bằng 45,25. Em hãy ước lượng giá trị của biểu thức trên rồi cho biết Nam tính đúng hay sai.

Câu hỏi:

Bạn Nam tính giá trị của biểu thức (3,95 + 4,81). 4,71 được kết quả bằng 45,25. Em hãy ước lượng giá trị của biểu thức trên rồi cho biết Nam tính đúng hay sai.

Phương pháp:

Nhận xét từng số trong biểu thức nhỏ hơn số nguyên gần nó nhất

Lời giải:

Ta thấy 3,95 < 4; 4,81 < 5; 4,71 < 5 nên ước lượng giá trị biểu thức trên nhỏ hơn (4 + 5) . 5 = 45 

Mà 45,25 > 45.

Vậy Nam đã tính sai.

Tính toán lại ta được: (3,95 + 4,81) . 4,71 = 8,76 . 4,71 = 41,2596.

Kết quả đúng là 41,2596.

Hanoi1000.vn

Giải bài 7.19 trang 31 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button