Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 6 trang 29 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố bằng hai cách “theo cột dọc” và dùng “sơ đồ cây”: a) 154; b) 187; c) 630.

Câu hỏi:

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố bằng hai cách “theo cột dọc” và dùng “sơ đồ cây”:

a) 154;

b) 187;

c) 630.

Phương pháp:

Cách 1Phân tích một số ra thừa số nguyên tố theo cột dọc

Ta lần lượt chia số đó cho các ước là số nguyên tố của nó (nên theo thứ tự ước nhở nhất đến ước lớn nhất)

Cách 2Phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng sơ đồ cây

Lời giải:

a) Cách 1Phân tích một số ra thừa số nguyên tố theo cột dọc:

Vậy 154 = 2.7.11.

Cách 2Phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng sơ đồ cây:

Vậy 154 = 2.7.11. 

b) Cách 1Phân tích một số ra thừa số nguyên tố theo cột dọc:

Vậy 187 = 11.17 

Cách 2Phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng sơ đồ cây:

Vậy 187 = 11.17.

c) Cách 1Phân tích một số ra thừa số nguyên tố theo cột dọc:

Vậy 630 = 2.32.5.7.

Cách 2Phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng sơ đồ cây:

Vậy 630 = 2.32.5.7.

Hanoi1000.vn

Giải bài 6 trang 29 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button