Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 6 trang 28 (Trắc nghiệm) Sách bài tập Toán lớp 6 tập 1 – Kết nối tri thức

Xét tập hợp A = { x ∈ N | x ≤ 7}. Trong các số sau đây, số nào không thuộc tập A? (A) 0;(B) 5; (C) 7; (D) 11.

Câu hỏi:

Tìm câu trả lời đúng trong các đáp án đã cho

Xét tập hợp A = { x ∈ N | x ≤ 7}. Trong các số sau đây, số nào không thuộc tập A?

(A) 0;                (B) 5; 

(C) 7                (D) 11.

Phương pháp:

Mô tả lại tập hợp bằng cách liệt kê. Quan sát đáp án nào không nằm trong tập hợp A

Lời giải:

A = { x ∈ N | x ≤ 7}. Tập hợp A bao gồm các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 7 là: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

Do vậy 11 ∉ A .

Đáp án cần chọn là: D

Hanoi1000.vn

Giải bài 6 trang 28 (Trắc nghiệm) Sách bài tập Toán lớp 6 tập 1 – Kết nối tri thức

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button