Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 6 trang 21 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Hoàn thành bảng cộng và bảng trừ sau đây:

Bài 6 trang 21 – SBT Toán 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hoàn thành bảng cộng và bảng trừ sau đây:

Trả lời:

Ở bảng cộng, ta thấy \(\frac{3}{{ – 5}} + \frac{{ – 3}}{4} = \frac{{ – 27}}{{20}}\), do đó là \(\frac{{ – 5}}{6}\) tổng của \(\frac{1}{3}\)và phân số thứ nhất ở hàng 1.

Vậy phân số thứ nhất ở hàng 1 là \(\frac{{ – 5}}{6} – \frac{1}{3} = \frac{{ – 5}}{6} – \frac{2}{6} = \frac{{ – 5}}{6} + \frac{{ – 2}}{6} = \frac{{ – 7}}{6}\)

Để tìm các ô còn lại, ta lấy lần lượt các phân số ở cột thứ nhất cộng với phân số ở hàng thứ nhất và ghi kết quả vào ô tương ứng.

Ta điền được như sau:

+

\(\frac{{ – 7}}{6}\)

\(\frac{{ – 3}}{4}\)

\(\frac{1}{3}\)

\(\frac{{ – 5}}{6}\)

\(\frac{{ – 5}}{{12}}\)

\(\frac{3}{{ – 5}}\)

\(\frac{{ – 53}}{{30}}\)

\(\frac{{ – 27}}{{20}}\)

Ở bảng trừ, ta thấy \(\frac{3}{{ – 5}} – \frac{{ – 3}}{4} = \frac{3}{{20}}\), do đó là \(\frac{{ – 5}}{6}\) hiệu của \(\frac{1}{3}\)và phân số thứ nhất ở hàng 1.

Vậy phân số thứ nhất ở hàng 1 là \(\frac{1}{3} – \frac{{ – 5}}{6} = \frac{2}{6} – \frac{{ – 5}}{6} = \frac{2}{6} + \frac{5}{6} = \frac{7}{6}\)

Để tìm các ô còn lại, ta lấy lần lượt các phân số ở cột thứ nhất trừ cho phân số ở hàng thứ nhất và ghi kết quả vào ô tương ứng.

Ta điền được như sau:

\(\frac{7}{6}\)

\(\frac{{ – 3}}{4}\)

\(\frac{1}{3}\)

\(\frac{{ – 5}}{6}\)

\(\frac{{13}}{{12}}\)

\(\frac{3}{{ – 5}}\)

\(\frac{{ – 53}}{{30}}\)

\(\frac{3}{{20}}\)


Hanoi1000.vn

Giải bài 6 trang 21 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button