Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 6 trang 16 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Hãy cho biết môn thi đấu nào được học sinh đăng kí nhiều nhất và môn thi đấu nào được học sinh đăng kí ít nhất (một học sinh có thể thi đấu nhiều môn.)

Bài 6 trang 16 – SBT Toán 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Một lớp học có nhiều học sinh yêu thích thể thao. Trong ngày hội thể thao của trường, lớp đã có \(\frac{1}{2}\) số học sinh đăng kí thi đấu bóng đá, \(\frac{2}{5}\) số học sinh đăng kí thi đấu bóng chuyền, \(\frac{{11}}{{20}}\) số học sinh đăng kí thi đấu kéo co và \(\frac{3}{{10}}\) số học sinh đăng kí thi đấu cầu lông. Hãy cho biết môn thi đấu nào được học sinh đăng kí nhiều nhất và môn thi đấu nào được học sinh đăng kí ít nhất (một học sinh có thể thi đấu nhiều môn.)

Trả lời:

Bài toán đưa về sắp xếp các phân số \(\frac{1}{2}\) ; \(\frac{2}{5}\) ;  \(\frac{{11}}{{20}}\) ; \(\frac{3}{{10}}\) theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Sau đó tìm môn thi đấu được học sinh đăng kí nhiều nhất và ít nhất.

Quy đồng mẫu số các phân số \(\frac{1}{2}\) ; \(\frac{2}{5}\) ;  \(\frac{{11}}{{20}}\) ; \(\frac{3}{{10}}\) , ta được:

\(\frac{1}{2} = \frac{{10}}{{20}};\frac{2}{5} = \frac{8}{{20}};\frac{3}{{10}} = \frac{6}{{20}}\); giữ nguyên phân số \(\frac{11}{20}\).

Vì \(6 < 8 < 10 < 11 \Rightarrow \frac{6}{{20}} < \frac{8}{{20}} < \frac{{10}}{{20}} < \frac{{11}}{{20}}\)

Hay \(\frac{3}{{10}} < \frac{2}{5} < \frac{1}{2} < \frac{{11}}{{20}}\).

Vậy môn thể thao được kí nhiều nhất tương ứng với \(\frac{{11}}{{20}}\) số học sinh đăng kí thi đấu là kéo co và

môn thể thao được kí ít nhất tương ứng với \(\frac{3}{{10}}\) số học sinh đăng kí thi đấu là cầu lông.

Hanoi1000.vn

Giải bài 6 trang 16 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button