Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 6.47 trang 19 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Tính số học sinh dân tộc Dao và số học sinh dân tộc Thái trong tường. b) Số học sinh dân tộc Tày bằng bao nhiêu phần số học sinh toàn trường?

Câu hỏi:

Trường phổ thông dân tộc ở một tỉnh miền núi có 300 học sinh gồm ba dân tộc: Thái, Tày, Dao. Số bạn học sinh dân tộc Dao bằng \(\frac{1}{{15}}\) tổng số học sinh toàn trường, số bạn học sinh dân tộc Thái bằng \(\frac{2}{3}\) tổng số học sinh dân tộc Tày và Dao.

a)     Tính số học sinh dân tộc Dao và số học sinh dân tộc Thái trong tường

b)    Số học sinh dân tộc Tày bằng bao nhiêu phần số học sinh toàn trường?

Lời giải:

a)     Số học sinh Dao là:

\(\frac{1}{{15}}\) . 300 = 20 (học sinh)

Số học sinh Thái \(\frac{2}{3}\) tổng số học sinh dân tộc Tày và Dao thì số học sinh Thái bằng \(\frac{2}{{2 + 3}} = \frac{2}{5}\) số học sinh toàn trường nên số học sinh Thái là:

\(\frac{2}{5}.300 = 120\) (học sinh)

b) Số học sinh Tày bằng số phần số học sinh toàn trường là:

\(1 – \frac{1}{{15}} – \frac{2}{5} = \frac{8}{{15}}\)

Hanoi1000.vn

Giải bài 6.47 trang 19 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button