Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 6.15 trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số sau:

Câu hỏi:

Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số sau:

\(\begin{array}{l}a)\frac{{29 – 5}}{{54}}; \frac{{45 – 54}}{{33}};\\b)\frac{{18 + 14}}{{18}}; \frac{{26 – 50}}{{30}}\end{array}\)

Lời giải:

Tính, rồi chia cả tử và mẫu của các phân số cho ƯCLN của chúng. Sau đó quy đồng 2 phân số tối giản vừa thu được

\(\begin{array}{l}a)\frac{{29 – 5}}{{54}} = \frac{{24}}{{54}} = \frac{{24:6}}{{54:6}} = \frac{4}{9};\\\frac{{45 – 54}}{{33}} = \frac{{ – 9}}{{33}} = \frac{{( – 9):3}}{{33:3}} = \frac{{ – 3}}{{11}}\end{array}\). Ta được

\(\frac{4}{9} = \frac{{4.11}}{{9.11}} = \frac{{44}}{{99}};\frac{{ – 3}}{{11}} = \frac{{( – 3).9}}{{11.9}} = \frac{{ – 27}}{{99}}\)

\(\begin{array}{l}b)\frac{{18 + 14}}{{18}} = \frac{{32}}{{18}} = \frac{{32:2}}{{18:2}} = \frac{{16}}{9};\\\frac{{26 – 50}}{{30}} = \frac{{ – 24}}{{30}} = \frac{{( – 24):6}}{{30:6}} = \frac{{ – 4}}{5}\end{array}\). Ta được

\(\frac{{16}}{9} = \frac{{16.5}}{{9.5}} = \frac{{80}}{{45}};\frac{{ – 4}}{5} = \frac{{( – 4).9}}{{5.9}} = \frac{{ – 36}}{{45}}\)

Hanoi1000.vn

Giải bài 6.15 trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button