Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 5 trang 55 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Tính giá trị (làm tròn đến hàng đơn vị) của biểu thức A = 17,62 – 5,16 + 3,34 bằng hai cách:

Bài 5 trang 55 – SBT Toán 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính giá trị (làm tròn đến hàng đơn vị) của biểu thức

A = 17,62 – 5,16 + 3,34 bằng hai cách:

Cách 1: Làm tròn các số trước rồi mới thực hiện phép tính;

Cách 2: Thực hiện phép tính rồi mới làm tròn kết quả.

Phương pháp:

Cách 1: Làm tròn từng số hạng trước rồi mới thực hiện phép tính

Cách 2: Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả thu được.

Trả lời:

Cách 1: Làm tròn các số trước rồi mới thực hiện phép tính.

Làm tròn đến hàng đơn vị mỗi số hạng, ta được:

17,62 ≈ 18; 5,16 ≈ 5; 3,34 ≈ 3.

Do đó, A = 17,62 − 5,16 + 3,34 ≈ 18 − 5 + 3 = 16.

Cách 2: Thực hiện phép tính rồi mới làm tròn kết quả.

Ta có: A = 17,62 – 5,16 + 3,34

= (17,62 + 3,34) − 5,16

= 20,96 − 5,16 = 15,8 ≈ 16.

Vậy giá trị của biểu thức A tính theo hai cách đều ra kết quả là 16.

Hanoi1000.vn


Giải bài 5 trang 55 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button