Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 5 trang 36 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: a) A = {x thuộc N| 60 chia hết x, 100 chia hết x và x >6}

Câu hỏi:

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.

a) \(A = \left\{ {x \in \mathbb{N}\,|\,60\; \vdots \;x,\;100\; \vdots \;x} \right.\) và \(\left. {x > 6} \right\}\);

b) \(B = \left\{ {x \in \mathbb{N}\,|\,x\; \vdots \;10,\;x\; \vdots \;12,\;x\; \vdots \;18\;va \;\left. {0 < x < 300} \right\};} \right.\)

Phương pháp:

a) Từ đề bài ta suy ra x là ước chung của 60 và 100. Từ đó lấy các ước chung lớn hơn 6.

b) Từ đề bài ta suy ra x là bội chung của 10, 12 và 18. Từ đó lấy các bội chung lớn hơn 0 nhỏ hơn 300.

Lời giải:

a) Vì 60  x, 100  x nên x là ước chung của 60 và 100.

⇒x ∈ ƯC(60,100)

Ta có: 60 = 22.3.5, 100 = 22.52

ƯCLN(60,100) = 22.5 = 4.5 = 20

ƯC(60,100) = Ư(20) = {1; 2; 4; 5; 10; 20}

 {1; 2; 4; 5; 10; 20}

Mà x > 6 nên x {10; 20}.

Vậy A = {10; 20}.

b) Vì x  10, x  12, x  18 nên x là bội chung của 10, 12 và 18.

 BC(10,12,18)

Ta có: 10 = 2.5, 12 = 22.3, 18 = 2.32

BCNN(10,12,18) = 22.32.5 = 180

BC(10,12,18) = B(180) = {0; 180; 360; 540; 720…}

 {0; 180; 360; 540; 720…}

Mà 0 < x < 300 nên x = 18

Vậy B = {180}.

 Hanoi1000.vn

Giải bài 5 trang 36 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button