Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 5 trang 29 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Một túi kẹo có 35 chiếc. Các viên kẹo trong túi giống nhau nhưng được bọc bằng hai loại giấy có màu khác nhau: đỏ và vàng. Số kẹo bọc giấy màu đỏ chiếm 3/5 số kẹo trong túi.

Bài 5 trang 29 – SBT Toán 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Một túi kẹo có 35 chiếc. Các viên kẹo trong túi giống nhau nhưng được bọc bằng hai loại giấy có màu khác nhau: đỏ và vàng. Số kẹo bọc giấy màu đỏ chiếm \(\frac{3}{5}\) số kẹo trong túi. Diện tích mỗi tờ giấy bọc một cái kẹo cùng bằng 80 \(c{m^2}\). Tính diện tích mỗi loại giấy dùng để gói kẹo trong một túi kẹo đó.

Trả lời:

Số kẹo bọc giấy màu đỏ là:

\(\frac{3}{5}.35 = 21\) (chiếc)

Số kẹo bọc giấy màu vàng là:

\(35 – 21 = 14\) (chiếc)

Diện tích giấy bọc màu đỏ cần dùng là:

\(21.80 = 1680\;\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích giấy bọc màu vàng cần dùng là:

\(14.80 = 1120\;\left( {c{m^2}} \right)\)

Hanoi1000.vn

Giải bài 5 trang 29 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button